Strona domowa


Publikacje pracowników i doktorantów ING PAN
Prace opublikowane w 2009 roku
* - publikacje w 2008 r. udostępnione w internecie "on-line"
Monografie, książki, podręczniki
Bieroński J., Burdukiewicz J.M., Hercman H., Socha P., Stefaniak K., Nadachowski A., 2009. Palaeogeographic, archeological and palaeozoological studies in the Radochowska Cave. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 455-475.
Bieroński J., Socha P., Stefaniak K., Hercman H., Gąsiorowski M., 2009. Caves in Rogóżka - origin, sediments and fauna. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 477-489.
Bieroński J., Stefaniak K., Hercman H., Socha P., Nadachowski A., 2009. Palaeogeographic and palaeoecological analysis of sediments of the Niedźwiedzia Cave in Kletno. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 401-422.
Birkenmajer K., (ed.), 2009. Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XX. Studia Geologica Polonica, 132: 7-115.
Birkenmajer K., 2009. Quaternary glacigenic deposits between the Biała Woda and the Filipka Valley, Polish Tatra Mts, In the region al context. [In:] Birkenmajer K., (ed.), Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XX. Studia Geologica Polonica, 132: 91-115.
Birkenmajer K., 2009. The Branisko Succesion (Jurassic-Cretaceous) In the Czorsztyn Range, Pieniny National Park (Pieniny Klippen Belt, West Carpathian, Poland): description of selected field sections. [In:] Birkenmajer K., (ed.), Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XX. Studia Geologica Polonica, 132: 71-90.
Boguckij A., Lanczont M., Sytnyk O., Madeyska T., Kusiak J., Fedorowicz S., Dmytruk R., Jacyszyn A., Dumas I., Holub B., 2009. Paleolityczna stojanka Halycz II: problemy stratygrafii i chronologii. Materialy i doslidzennia z archeologii Prykarpattia i Wolyni. - Lwiw, Wyp. 1: 17-46.
Cyrek K., Mirosław-Grabowska J., Socha P., Stefaniak S., 2009 - Archaeology, stratigraphy and palaeoecology of the Biśnik Cave. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec- Wrocław, 56: 191-214.
Gradziński M., Gradziński R., Jach R., 2008. Geologia rzeźba i zjawiska krasowe okolic Ojcowa. [In:] A. Klasa, J. Partyka (Eds), Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy, Ojców. 31-95.
Gruszczyński T., Leśniak P.M., Michalak J., Nowicki Z., 2009. Wyznaczanie zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji. Wyd. PIG.109 p.
Łącka B, Madeyska T., 2009. Zmiany klimatu w skladzie chemicznym i stosunkach izotopów trwalych osadów profilu Skala Podolska. W: Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii. Monografia naukowa (XVI Ukrainsko-Polskie Seminarium, Skala Podolska, 13-16 wrzesnia 2009 r. Lwów), wyd. LUN im I. Franko: 128-158.
Madeyska T., 2009. Mikromorfologia wybranych gleb kopalnych profilu Skala Podolska. W: Lessy najstarsze Podola i Pokucia: problemy genezy, stratygrafii i paleogeografii. Monografia naukowa (XVI Ukrainsko-Polskie Semina- rium, Skala Podolska, 13-16 wrzesnia 2009 r. Lwów), wyd. LUN im I. Franko: 114-127.
Madeyska T., 2009. Clastic cave sediments in the Częstochowa Upland. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 67-84.
Mirosław-Grabowska J., Cyrek K., 2009. Archaeology and stratigraphy of Jasna Strzegowska Cave sediments. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 273-282.
Muzolf B., Stefaniak K., Tomek T., Wertz K., Socha P., Cyrek K., Mirosław-Grabowska J., Madeyska T., Nadachowski A., 2009. Multiculturate sites at Birów Hill in Podzamcze. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 283-294.
Muzolf B., Stefaniak K., Tomek T., Wertz K., Socha P., Cyrek K., Mirosław-Grabowska J., Madeyska T., Nadachowski A., 2009 - Multiculture sites at Birów Hill in Podzamcze. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 283-294.
Paszkowski, M., 2009. The Early Triassic karst of Czatkowice, Southern Poland. [In:] Dzik J. (ed.), Palaeontologia Polonica, wyd. Inst. Paleobiologii PAN, tom specjalny, 65: 7-16.
Pszczółkowski A., 2009. The Tithonian-earliest Berriasian Nannoconus zones in selected sections of the Pieniny Klippen Belt and Western Tatra Mountains (southern Poland). [In:] Birkenmajer K., (ed.), Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XX. Studia Geologica Polonica, 132: 7-38.
Stefaniak K., Bieroński J., Socha P., Hercman H., Nadachowski A., 2009. Solna Jama Cave - state of knowledge and research perspectives. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec- Wrocław, 56: 491-496.
Stefaniak K., Muzolf B., Mirosław-Grabowska J., Socha P., 2009. Studies in the caves of the Zegarowe Rocks. [In:] K. Stefaniak, A. Tyc, P. Socha (Eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes: palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Sosnowiec-Wrocław, 56: 255-272.
Sytnyk O., Koropeckyj R., Boguckij A., Lanczont M., Madeyska T., 2009. Techniko-typologicznyj analiz archeologicznych materialiw z paleolitycznoi stojanky Halycz II. Materialy i doslidzennia z archeologii Prykarpattia i Wolyni. Lwiw, Wyp. 1: 47-73.

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
[ISI SCI-EXPANDED Journal List]
Aubrecht R., Schlögl J., Krobicki M., Wierzbowski H., Matyja B.A., Wierzbowski A., 2009. Middle Jurassic stromatactis mud-mounds in the Pieniny Klippen Belt (Carpathians) - A possible clue to the origin of stromatactis. SEDIMENTARY GEOLOGY, 213: 97-112.
*Bek J., Libertin M., Owens B., McLean D., Oliwkiewicz-Miklasińska M., 2009. The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 155: 159-174.
*Boguckyj A.B., Łanczont M., Łącka B., Madeyska T., Nawrocki J., 2009. Quaternary sediment sequence at Skala Podil'ska in the Dniester River basin (Ukraine) - preliminary results of multi-proxy analyses. QUATERNARY INTERNATIONAL, 198: 173-194.
Boguckyj A.B., Łanczont M., Łącka B., Madeyska T., Sytnyk O., 2009. Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian Palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site, J. ARCHAEOL. SCI., 36: 1376-1389.
Borucki J., Giro L., Orlowski R., Stepniewski M., 2009. The Songyuan ordinary chondrite (China) - rich in alien rock fragments and its reclassification. GEOLOGICAL QUARTERLY, 53: 187-198.
Cyrek K., Socha P., Stefaniak K., Madeyska T., Miroslaw-Grabowska J., Sudol M., Czyzewski L., 2009. Palaeolithic of Bisnik Cave (Southern Poland) within the environmental background. QUATERNARY INTERNATIONAL, doi:10.1016/ j.quaint.2009.09.014
Derkowski A., Środoń J., Franus W., Uhlík P., Banaś M., Zieliński G., Čaplovičová M., Franus M., 2009. Progressive dissolution of glauconite and its implications for the methodology of K-Ar and Rb-Sr dating. CLAYS & CLAY MINERALS, 57: 531-554.
Endo S., Wallis S., Hirata T., Anczkiewicz R., Platt J.P., Thirlwall M.F., Asahara Y., 2009. Age and early metamorphic history of the Sanbagawa belt: Lu-Hf and P-T constraints from the Western Iratsu eclogite. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY, 27: 371-384.
Galbarczyk-Gąsiorowska L., Gąsiorowski M., Szeroczyńska K., 2009. Reconstruction of human influence during the last two centuries on two small oxbow lakes near Warsaw (Poland). HYDROBIOLOGIA, 631: 173-183.
Gąsiorowski M., Kupryjanowicz M., 2009. Lake-peat bog transformation recorded in the sediments of the Stare Biele mire (Northeastern Poland). HYDROBIOLOGIA, 631: 143-154.
Hoang L.v., Wu F.Y., Clift P.D., Wysocka A., Świerczewska A., 2009. Evaluating the evolution of the Red River system based on In situ U-Pb dating and Hf isotope analysis of zircons. GEOCHEMISTRY GEOPHYSICS GEOSYSTEMS, 10, Q11008, doi:10.1029/2009GC002819.
*Jastrzębski M., 2009. A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 98: 1901-1923.
*Komar M., Łanczont M., Madeyska T., 2009. Pollen record of vegetation spatial pattern in the loess zone between the Dnieper and Odra rivers during the last interglacial-glacial cycle (5-2 OIS). QUATERNARY INTERNATIONAL, 198: 152-192.
Kusiak M.A., Dunkley D.J., Słaby E., Martin, H., Budzyń, B., 2009. Sensitive high-resolution ion microprobe analysis of zircon reequilibrated by late magmatic fluids in a hybridized pluton. GEOLOGY, 37, 1063-66.
*Łącka B., Łanczont M., Madeyska T., 2009. Oxygen and carbon stable isotope composition of authigenic carbonates in loess sequences at the Carpathian margin and Podolia, as palaeoclimatic record. QUATERNARY INTERNATIONAL, 198: 136-151.
Márton E., Jeleńska M., Tokarski A.K., Soták J., Kováč M., Spišiak J., 2009. Current-independent paleomagnetic declinations In flysch basin: a case study from the inner carpathians. GEODINAMICA ACTA, 22/1-3: 73-82.
Márton E., Rauch-Włodarska M., Krejči O., Tokarski A.K., Bubik M., 2009. An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysh from the Outer Western Carpathians. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 177 (3): 925-940.
Mirosław-Grabowska J., 2009. Evolution of palaeolake environment in Poland during the Eemian Interglacial based on oxygen and carbon isotope data from lacustrine carbonates. QUATERNARY INTERNATIONAL, 207: 145-156.
Mirosław-Grabowska J., Gąsiorowski M., 2009. Changes of water level in the Eemian palaeolake at Imbramowice (SW Poland) based on isotopic and cladoceran data. QUATERNARY RESEARCH, 73, 1: 143-150.
*Mirosław-Grabowska J., Niska M., Sienkiewicz E., 2009. Evolution of the palaeolake at Ruszkówek (central Poland) during the Eemian Interglacial based on isotopic, cladoceran and diatom data. JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY, 42: 467-481.
Porowski A., 2009. Foreword to the special issue on IAH-CMTW session, Stana de Vale, Romania, 7-11 October, 2009. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 58 (8): 1627-1628.
*Porowski A., Dowgiałło J., 2009. Application of selected geothermometers to exploration of low-enthalpy thermal water: the Sudetic Geothermal Region in Poland. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, 58 (8): 1630-1638.
Przybylski P.A., Głowniak E., Ogg J.G., Ziółkowski P., Sidorczuk M., Gutowski, J. Lewandowski M., 2009. Oxfordian magnetostratigraphy of Poland and its correlation to Sub-Mediterranean ammonite zones and marine magnetic anomalies. EARTH PLANET. SCI. LETT. doi:10.1016/j.epsl.2009.11.030.
Pszczółkowski, A., 2009. Comment on "Structural and tectonic evolution of western Cuba fold and thrust belt" by Eduard Saura et al. TECTONICS, 28, TC2004, doi:10.1029/2008TC002389
Pszczółkowski A., Myczyński R., 2009. Tithonian-Early Valanginian evolution of deposition along the Proto-Caribbean margin of North America recorded in Guaniguanico successions (western Cuba). JOURNAL OF SOUTH AMERICAN EARTH SCIENCES, doi:10.1016/j.jsames.2009.07.004
Rauch M., 2009. Neogene stress field in the central and eastern parts of the Polish Carpathian Foredeep. GEODYNAMICA ACTA, 22/1-3: 145-156.
Szaniawski R., Lewandowski M., 2009. Paleomagnetic dating of the breccia from Wietrznia quarry in the Holy Cross Mountains. GEOLOGICAL QUARTERLY, 53/3: 357-362.
Szczerba M., Środoń J., 2009. Extraction of diagenetic and metrical ages and of 40Kdetrital/40Kdiagenetic ratio from K-Ar dates of clay fractions. CLAYS & CLAY MINERALS, 57: 93-103.
Środoń J., 2009. Quantification of illite and smectite and their layer charges in sandstones and shales from shallow burial. CLAY MINERALS, 44: 417-430.
Środoń J., Clauer N., Huff W., Dudek T., Banaś M., 2009. K-Ar dating of Ordovician bentonites from the Baltic Basin and the Baltic Shield: implications for the role of temperature and time in the illitization of smectite. CLAY MINERALS, 44: 361-387.
Środoń J., Zeelmaekers E., Derkowski A., 2009. Charge of component layers of illite-smectite in bentonites and the nature of end-member illite. CLAYS & CLAY MINERALS, 57: 650-672.
*Turnau E., Zavialova N., Prejbisz A., 2009. Wall ultrastructure in some dispersed megaspores and seed-megaspores from the Middle Devonian of northern Poland. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 156: 14-33.
Tyszka J., 2009. Foraminiferal response to seasonality modulated by orbital cycles in the Cretaceous mid-latitudes: The Albian record from the Lower Saxony Basin. PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY, PALAEOECOLOGY, 276 (1-4): 148-159.
Upton B.G.J., Finch A.A., Słaby E., 2009. Megacrysts and salic xenoliths In Scottish alkali basalts: derivatives of deep crustal intrusions and small-melt fractions from the upper mantle. MINERALOGICAL MAGAZINE, 73, 895-908.
*Wallis S. R., Anczkiewicz R., Endo S., Aoya M., Platt J. P., Thrilwall M., Hirata T., 2009. Plate movements, ductile deformation and geochronology of the Sanbagawa belt, SW Japan: tectonic significance of 89-88 Ma Lu-Hf eclogite ages. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY, 27: 93-105.
Wierzbowski H., Dembicz K., Praszkier T., 2009. Oxygen and carbon isotope composition of Callovian-Lower Oxfordian (Middle-Upper Jurassic) belemnite rostra from central Poland: A record of a Late Callovian global sea-level rise? PALAEOGEOGRAPHY, PALAEOCLIMATOLOGY, PALAEOECOLOGY, 283: 182-194.
Wierzbowski H., Joachimski M.M., 2009. Stable isotopes, elemental distribution, and growth rings of belemnopsid belemnite rostra: Proxies for belemnite life habitat. PALAIOS, 24: 377-386.
Worobiec E., Worobiec G., Gedl P., 2009. Occurrence of fossil bamboo pollen and a fungal conidium of Tetraploa cf. aristata in Upper Miocene deposits of Józefina (Poland). REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, 157(3-4): 211-217.
Żelaźniewicz A., Buła Z., Fanning M., Seghedi A., Żaba J., 2009. More evidence on Neoproterozoic terranes in southern Poland and southeastern Romania. GEOLOGICAL QUARTERLY, 53: 93-124.

Publikacje w czasopismach recenzowanych
Dowgiałło J. 2009. Polish pioneers in geothermics. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój, 1: 81-96.
Gradziński M., Hercman H., Kicińska D., Barczyk G., Bell P., Holubek P., 2009. Kras tatrzański - rozwój wiedzy w ostatnich trzydziestu latach. Przegląd Geologiczny, 57: 674-684.
Kaminski M. A., Setoyama E., Tyszka J., 2009. Plectoeratidus subarcticus, n.gen., n.sp., a new agglutinated foraminifer from the Upper Cretaceous of the western Barents Sea. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 141-146.
Krajewski K.P., Woźny E., 2009. Origin of dolomite-ankerite cement in the Bravaisberget Formation (Middle Triassic) in Spitsbergen, Svalbard. Polish Polar Research, 30: 231-248.
Lewandowski M., Velic I., Sidorczuk M., Vlahovic I., Velic J., 2009. First rock magnetic and palaeomagnetic analyses of the Pre-Cenozoic rocks of the Velebit Mt. (Croatia): prospects for applications in palaeogeographic and geotectonic studies. Geologia Croatica, 62/1, 45-61.
Maliszewski A., Gałązka-Friedman J., Bakun-Czubarow N., 2009. Mössbauer studies of Polish enstatite meteorite - Zakłodzie. Acta Societatis Metheoriticae Polonorum, 1: 110-121.
Paszkowski, M., 2009. Paleozoic successions along the Upper Silesia - Małopolska Terranes border. Mineralogia, Special Papers, 34: 37-41.
Paszkowski, M., Porębski, S.J, Warchoł, M., 2009. Koncepcja projektu otworu kierunkowego w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiego. Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 3(131): 4-13.
Pawlak J., Hercman H., 2009. Capability of isotopic profiles from cave speleothems : nomeric correlation. 15th International Congress of Speleology. Proc., 2: 1050-1055.
Szczerba M., Sawłowicz Z., 2009. Remarks on the origin of cerussite in the Upper Silesian Zn-Pb deposits, Poland. Mineralogia, 40.
Warchoł M., Leszczyński S., 2009. Trace fossils from Silurian and Devonian turbidites of the Chauvay area southern Tien Shan, Kyrgyzstan. Annales Societatis Geologrum Poloniae, 79: 1-11.
Zuchiewicz W., Tokarski A.K., Świerczewska A. & Cuong N.Q., 2009. Neotectonic activity of the Skawa River Fault Zone (Outer Carpathians, Poland). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 79: 67-93.
Žák K., Hercman H., Orvošová M. & Jačková I., 2009. Cryogenic cave carbonates from the Cold Wind Cave, Nízke Tatry Mountains, Slovakia: Extending the age range of cryogenic cave carbonate formation to the Saalian. International Journal of Speleology, 38: 139-152.

Publikacje nie recenzowane: w materiałach konferencyjnych,
przewodniki wycieczek
Anczkiewicz A.A., Sawłowicz Z., Porębska E., 2009. Environment of deposition Silurian shales from Wola Obszańska-10 (Małopolska Massif, Poland). Mineralogical and geochemical study. Sediment 2009, 6-th Annual Conference of SEPM-CES Sediment 2009 Kraków, 24-25 June, 2009, Abstracts and field guide: 6.
Anczkiewicz R., Oberli F., Rubatto D., 2009. Timing of metamorphism in the Day Nui Con Voi massif. Tectonics of the Red River Fault Zone and geology of Northern Vietnam. Hanoi, Vietnam, 23.11.2009-30.11.2009. Prceedings: 13-14.
Anczkiewicz R., Weinberg R., Wallis S., Shunsuke E., Storey C., 2009. Lu-Hf dating of metamorphism. Goldschmidt Conference, Davos, 21-26.06.2009, Geochmica Cosmochimica Acta, Abstract Volume.
Bakun-Czubarow N., Zhai M., Kusy D., Perkowski P., 2009. Trace element abundances in eclogitic rutiles, their significance in provenance studies. 8th International Eclogite Conference, Xining, Qinghai Province, China, August 25 - September 3, 2009, Abstracts: 20-21
Bogucki A., Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., Dmytruk R., Dumas I., Jacyshyn A., Kusiak J., Fedorowicz S., 2009. Doslidzhenija prirodnogo seredovishcha paleolitu zachodu Ukrainy (Researches of environment of Paleolithic in western Ukraine). "Ukrainska istorichna geografia ta istorija geografii w Ukraini", Czerniowce, 7-10.10.2009, Materiały konferencji: 1-3.
Bucur I.I., Popa M.E., Kędzior A., Vişan M., 2009. Field trip stops: Descriptions. 8th Symposium of IGCP 506 "Marine and Nonmarine Jurassic", Bucharest, Romania. 28.08-04.09.2009, Abstracts and Field Guide: 51-91.
Ciesielczuk J., Paszkowski M., 2009. Mineral transformations due to combustion metamorphism in a coal waste dump in Wojkowice, Upper Silesia, Poland. Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, MinPet, 155: 41
Cuong N.Q., Tokarski A.K., Swierczewska A., Zuchiewicz W. & Yem N.T., 2009. Late Tertiary tectonics of the Red River Fault Zone (Vietnamese part) based on studies of sedimentary rocks. Tectonics of the Red River Fault Zone and Geology of Northern Vietnam, Ha Noi - Sa Pa, November 23-30, 2009. Proceedings: 7-8.
Gradziński M., Duliński M., Hercman H., Żywiecki M., Baryła J., 2009. Cave development influenced by hydrocarbon oxidation: An example from the Polish Tatra Mts. 15th International Congress of Speleology, Kerrville, Texas, 19-26.07.2009, Proc., 3, 1511.
Hercman H., 2009. Age ~ depth model construction using full information from samples age and depth distributions basing on 230Th/U, radiocarbon and 210Pb dating results. 15th International Congress of Speleology. Kerrville, Texas, 19-26.07.2009, Proc., 2, 1024.
Hercman H., Gąsiorowski M., 2009. Nonparametric method of age-depth model construction. 11th International Paleolimnology Symposium. Gudalajara, Mexico, 12-19.12.2009. Programme and Abstracts Volume: 57.
Hoffmann M., Paszkowski M., Uchmann A., Szulc J., 2009. Facies succession and its controls on the Upper Devonian-Lower Carboniferous carbonate platform of the Kraków Upland. Sediment 2009, 6-th Annual Conference of SEPM-CES Sediment 2009 Kraków, 24-25 June, 2009, Abstracts and field guide: 30.
Jaglarz P., Warchoł M., 2009. Facies and depositional environment of the Tomanova Formation (Tatra Mts., Poland). Sediment 2009, 6-th Annual Conference of SEPM-CES Sediment 2009 Kraków, 24-25 June, 2009, Abstracts and field guide: 23.
Jung H., . Bakun-Czubarow N., Dobrzhinetskaya L., 2009. Oriented rutile needles in garnets from the Sudetic peridotites, Bohemian Massif: evidence of simultaneous decompression and deformation. 8th International Eclogite Conference, Xining, Qinghai Province, China, August 25-September 3, 2009, Abstracts: 70
Kaminski M. A., Setoyama E., Cetean C. G., 2009. The Phanerozoic diversity of agglutinated foraminifera: origination and extinction rates of a 'conservative' group of organisms. GSA Annual Meeting, Portland, Oregon, USA, 18-21.10.2009, Abstracts with Programs, 41 (7): 506.
Konecny P., Oliwkiewicz-Miklasińska M., 2009. Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland). Documenta Geonica 2009/2, 7 Czesko-Polska Konferencja "Geologia Zagłębi Węglowych", Ostrawa, Czechy, 21-23.10.2009, 107-112.
Krajewska I., Szeroczyńska K., Zawisza E., 2009. The cold event 8200 years ago documented in subfossil Cladocera from the sedimentss of the lakes from Tuchola Forest and Polesie region. 11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara, Mexico, 15-18.12.2009; Programme and abstracts volume: 88.
Krajewski K.P., Sidorczuk M., Tatur A., Zieliński G., 2009. Litostratigraphy and depositional history of the earliest Miocene glacio-marine sequence of the Cape Melville Formation, King George Island, West Antarctica. First Antarctic Climate Evolution Symposium, 7-11/09/2009, Granada, Spain. Abstract & poster, 3564.
Krzesińska A., Siemiątkowski J., 2009. Petrographic description of meteorites thin sections from the Jacek Siemiątkowski Collection. 72nd Annual Meeting of the Meteoritical Society. Nancy, France, 13-18.07.2009. Abstract: 5273.
Kusiak M.A., Dunkley D.J., Słaby E., Martin H., Budzyń B., 2009. Zircon growth during magma mingling and re-equilibration by late-magmatic fluids in a hybridized pluton. "Micro-Analysis, Processes, Time (MAPT)" - The 2009 Annual Meeting of the Mineralogical Society of Great Britain, 27.08-2.09.2009. Proce.: 181.
Kusiak M.A., Dunkley D.J., Słaby E., Martin H., 2009. Geochronology of Karkonosze granitoids, NE Bohemian Massif. 6th International Symposium on Gondwana to Asia (IAGR), Hanoi, Vietnam, 2-6.10.2009, 25.
Kusiak M.A., Dunkley D.J., Słaby E., Martin H., Budzyń B., 2009. Zircon growth during magma mingling and re-equilibration by late-magmatic fluids in a hybridized pluton. Micro-Analysis, Processes, Time (MAPT), Edinburgh, UK, 27.08.- 2.09.2009, 181.
Łanczont M., Madeyska T., 2009. Środowisko przyrodnicze paleolitu Podola. Środowisko i kultura vol. 6. Wyd. Stowa- rzyszenie Archeologii Środowiskowej SAS. "Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym", VII Warsztaty terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, Kórnik 20-22.05.2009: 124-126.
Lewandowski M., 2009. Mid-European Variscides: a heritage of the Late Paleozoic continental collisions. Paleomagnetic studies of Devonian rocks in Poland and Czech Republic: geological applications. International scientific workshop, PIG Warszawa. Luty 2009, Book of abstracts: 3.
Lipiarski I., Oliwkiewicz-Miklasińska M., 2009. Miospory z pokładów węgla warstw libiąskich (pensylwan:astur=westfal D) w rejonie Byczyny w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Documenta Geonica 2009/2,: 7 Czesko-Polska Konferencja "Geologia Zagłębi Węglowych", Ostrawa, Czechy, 21-23.10.2009, 135-139.
Márton E., Rauch-Włodarska M., Krejči O., Tokarski A.K., Bubik M., 2009. An integrated palaeomagnetic and AMS study of the Tertiary flysch from the Outer Western Carpathians. Proceedings of 7th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG): 24.
Mirosław-Grabowska J., 2009. Reconstruction of environmental changes in the three palaeolakes from Poland during the mid-Eemian on the basis of isotopic data. 11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara, Mexico, 15-18.12.2009; Programme and abstracts volume: 100.
Lewandowska, A., Paszkowski, M., Gradziński, M., Duliński, M., Nawrocki, J., Żywiecki, M., 2009. Permian hydrothermal karst in the Kraków region, Southern Poland. Mineralogia, Special Papers, 34: 17.
Paszkowski M., Rospondek M., Matyasik I., Kędzior A., Gmur D., Porębski S.J., Poprawa P., 2009. Hidden Pennsylvanian Coals as Potential Source for Natural Gas in Central European Basin in Poland. AAPG Annual Convention and Exhibition, Denver, Colorado, June 7-10, 2009: Abstract: 162.
Paszkowski M., Rospondek M., Kędzior A., Lewandowska A., 2009. Revealing Evolution of the Natural Gases and Source Rocks of the Dismembered Coal-Bearing Variscan Fore-Deep developed on Avalonian Bruno-Upper Silesia- Moesia-Istambul-Zonguldak Superterrane. 2nd International Symposium on the Geology of the Black Sea, 5-9 Oct. 2009. Abstracts.
Perkowski P., 2009. P-T conditions of extreme metamorphism of the Gierałtów unit granulites within the Orlica-Śnieżnik Dome. Granulites & granulites 2009- Granulites, partial melting and rheology of orogenic lower crust, Hrubá Skála Chateau, Republika Czeska, 13-15.07.2009, Abstracts: 51.
Popa M.E., Kędzior A., 2009. Lower Jurassic continental formations of the South Carpathians, Romania. 8th Symposium of IGCP 506 "Marine and Nonmarine Jurassic", Bucharest, Romania. 28.08-04.09.2009. Abstracts and Field Guide: 26-27.
Porowski A., Dowgiałło J., Becker R., 2009. Isotopic evidence of the origin of deep circulating waters in Polish copper mines, SW Poland. X Isotope Workshop of the European Society for Isotope Research (ESIR), 22-26 June 2009, Złotniki Lubańskie, Poland, Book of Abstracts: 57-58.
Prędki P., 2009. Progradation rates of marine deltas under influence of longshore current - a numerical modeling. AAPG Annual Convention and Exhibition, Denver, Colorado, June 7-10, 2009; Abstract Volume; 171.
Setoyama E., Kaminski M. A., Tyszka J., 2009. Foraminiferal assemblages as a palaeobathymetric indicator for the Upper Cretaceous of the southwestern Barents Sea. 8th International Symposium on the Cretaceous System, 6th - 12th September, 2009, Abstract Volume: 152.
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J., 2009. A palaeobathymetric study of the Upeer Cretaceous of the southwestern Barents Sea based on analyses of foraminiferal assemblages. Seventh Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009, Grzybowski Foundation Special Publication, Abstracts and Excursion Guide, 15: 66.
Sidorczuk M., Lewandowski M., Bełka Z., 2009. Rift-related environmental change in the northern Tethys based on Nd and Sr isotopes in the Middle and Upper Jurassic carbonates of the Pieniny Klippen Belt. Konferencja międzynarodowa Jurassica, Vrsatec, Słowacja, 9-11.10.2009. Abstrakt w: Geologia, AGH, 35, 3/1: 97-98.
Sidorczuk M., Nejbert K., Lewandowski M., Bełka Z., 2009. Inducing activity of ancient rifts from geochemical premises: studies in the Pieniny Klippen Belt. 27th IAS Meeting of Sedimentology, Alghero, Włochy, 2009. September 20-23, 2009, Abstract Book: 679.
Sienkiewicz, E, Gąsiorowski M., 2009. Aquatic biota of two mountain lakes versus acid deposition during 20th century - the role of acid neutralizing capacity. 11th International Paleolimnology Symposium, 15-18.12.2009, Guadalajara, Mexico. Abstract book: 137.
Słaby E., Domonik A., Śmigielski M., 2009. Self-organized complexity of crystal growth from heterogeneous magma. Mineralogia, Special Papers, 34: 24.
Świerczewska A., Tokarski A.K., Ryłko W., 2009. Tektonika brzeżnej strefy płaszczowiny podśląskiej (Karpaty zewnętrzne) w świetle wyników badań minerałów mieszanopakietowych illit-smektyt. Przegląd Geologiczny, 57: 320.
Szczerba M., Rospondek M., 2009: Comparison of methylphenantrene distributions predicted from molecular modelling with relevant geological data, Mineralogia, Special Papers, 35: 110.
Szczerba M., Rospondek M., Malek K., Góra M., Marynowski L., 2009: Theoretical studies of phenyldibenzothiophenes in the course of maturation, Mineralogia, Special Papers, 35: 111.
Szczerba M., Środoń J., 2009. Modelage - a program for extraction of diagenetic and detrital ages and of 40Kdetrital/40Kdiagenetic ratio from K-Ar dates of clay fractions. International Conference "Clays, Clay minerals and Layered Materials", Zvenigorod, Rosja, 19-30.09.2009. 188.
Szczerba M., Środoń J., Skiba M., 2009. A molecular dynamics simulation studies of polyvinylpyrrolidone (PVP) intercalated in smectites. International Conference "Clays, Clay minerals and Layered Materials,", Zvenigorod, Rosja, 19-30.09.2009. 105.
Szczerba M., Środoń J., Skiba M., 2009. One dimensional structure of exfoliated polymer-layered silicate nanocomposites: a polyvinylpyrrolidone (PVP) case study. 14th International Clay Conference, Castellaneta Marina, Włochy, 14-20.06.2009, 35.
Szczerba M., Środoń J., Skiba M., 2009. Structure of polyvinylpyrrolidone (PVP) on smectite based on computer simulations, 46th Annual Meeting of The Clay Minerals Society, Billings, USA, 5-11.06.2009, 239.
Szeroczyńska K. Zawisza E., 2009. Lobelia lakes - history recordeed in the remains of Cladocera. 2nd European large lakes symposium. Norrtalje, Sweden. 10-15.08.2009, Abstracts: 62.
Szeroczyńska K., Zawisza E., 2009. Climate impact on the lakes recorded in the remanis of Cladocera (Crustacea). 11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara, Jalisco, Mexico, 15-18.12.2009; Programme and abstracts volume: 174.
Szeroczyńska K., Zawisza E., 2009. Paleoecology of Spitsbergen and Lapland lakes recorded in Cladocera remains. 11th International Paleolimnology Symposium, Guadalajara, Jalisco, Mexico, 15-18.12.2009; Programme and abstracts volume: 143.
Szeroczyńska K., Zawisza E., 2009. Wczesny holocen: Zapis chłodnego epizodu w osadach jezior na podstawie analizy szczątków wioślarek (Cladocera). 21. Zjazd Hydrobiologów Polskich, materiały zjazdowe. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Lublinie, 79-80.
Tatur A., Krajewski K.P., Angiel P., Bylina P., Delura K., Mozer A., Nawrocki, J., Pańczyk, M., Pecskay Z., Zieliński G., 2009. Lithostratigraphy, dating and correlation of Cenozoic glacial and interglacial sequences on King George Island, West Antarctica. First Antarctic Climate Evolution Symposium, 7-11/09/2009, Granada, Spain. Abstract & poster: 3534.
Tyszka J., 2009. Why is the Cretaceous record of the "equable climate" so cyclic? The foraminiferal view from seasonal mid-latitudes. In: Hart, M.B. (ed.), 8th International Symposium on the Cretaceous System, 6th - 12th September, 2009, Abstract Volume: 114-115.
Tyszka J., Bowser S. S., Travis J. L., Topa P., 2009. A Self-organisation of reticulopodia: towards an emergent model of foraminiferal morphogenesis. Seventh Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009, Grzybowski Foundation Special Publication, 15: 73.
Tyszka J., Jach R., Bubik M., 2009. Foraminiferal proxies of hydrothermal vents in the Jurassic: case studies from the Western Tethys. Geologic Problem Solving with Microfossils Microfossils II. An International Conference in Memory of Brian O'Neill. Houston, March 14-19, 2009, The North American Micropaleontology Section (NAMS) of SEPM. Abstracts.
Tyszka J., Szewc D., Serbian M., 2009. Empirical morphospace of foraminifera: let's start from Globigerinida and Rotaliida. Seventh Micropalaeontological Workshop MIKRO-2009. Grzybowski Foundation Special Publication, 15: 74.
Warchoł M., Porębski S.J., 2009. Facies variability in delta-fed turbidite systems; example from the Miocene Machów Formation, Carpathian Foreland Basin (SE Poland). 6th Annual Conference of SEPM-CES, SEDIMENT 2009, 24-25.06.2009, Kraków, Abstracts and fieldguide: 43
Williams M.L., Jercinovic M.J., Harlov D.E., Budzyń B., 2009. Resetting Monazite Dates by Fluid Moderated Coupled Dissolution-Reprecipitation. Eos Trans. AGU, 90 (52), Fall Meet. Suppl., Abstract.
Yem N.T., Tokarski A.K., Cuong N.Q., Zuchiewicz W. & Świerczewska A., 2009. Vietnamese-Polish Scientific Research Cooperation: The principal achievement on Cenozoic geodynamics of Northern Vietnam. Tectonics of the Red River Fault Zone and Geology of Northern Vietnam, Ha Noi - Sa Pa, November 23-30, 2009. Proceedings: 1-2.
Zawisza E., Szeroczyńska K., 2009. Oceanic and continental climate influence on the polish lakes in the light of subfossil Cladocera analysis. 2nd European large lakes symposium. Norrtalje, Sweden. 10-15.08.2009, Abstracts: 64.
Zawisza E., Szeroczyńska K., 2009. Rozwój jezior położonych w regionach polarnych na podstawie subfosylnych Cladocera - wstępne wyniki. 21. Zjazd Hydrobiologów Polskich, Materiały zjazdowe. Wyd. Uniw. Przyrodniczego w Lublinie, 80.
Żelaźniewicz A., 2009. The Late Cretaceous event in the Day Nui Con Voi Massif, NW Vietnam: evidence from the field data and SHRIMP U-Pb zircon ages. Tectonics of the Red River Fault Zone and Geology of Northern Vietnam, Ha Noi - Sa Pa, November 23-30, 2009. Proceedings:14-15.
Zuchiewicz W., Tokarski A.K., 2009. Stop 5. Stare Bystre - spękania w klastach ze stożka Domańskiego Wierchu. 79 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Bukowina Tatrzańska, 26-29.09.2009. Materiały konferencyjne: 151-153.
Zuchiewicz W., Tokarski A.K., Świerczewska A. & Cuong N.Q., 2009. Aktywność geotektoniczna strefy uskoku Skawy w zachodnich Karpatach zewnętrznych. Neotektonika Europy Środkowej, Szklarska Poręba - Turoszów 24-27.06.2009: 60-63.
Вежбовски Х., Рогов М.А., 2009. Предварительные данные по изотопам кислорода и углерода в рострах белемнитов из пограничных отложений средней и верхней юры разреза Дубки (Саратовское Поволжье, Россия). Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии: Третье Всероссийское совещание. Издательский центр "Наука" Саратов, 23-27.09.2009, 2009,  25-28.

Prace popularno-naukowe
Madeyska T., Łącka B., 2009. Palaeolithic and geology of Podolia and Dniester Basin Polish-Ukrainian investigation of Palaeolithic sites. Annual Report 2009 PAN: 91-94.
Madeyska T., 2009. Dzieje w jaskiniach zapisane. Wyd. II. Ojcowski Park Narodowy: 1-35.
Marks L., Szeroczyńska K., 2009. Some of the Polish National Committee initiatives. Quaternary Perspectives, vol.17 (1): 16-18.
Ney R., Pietrzyk-Sokulska E., Trammer J., Żelaźniewicz A., 2009. Ziemia: życie - zdrowie - surowce. Wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1-16.
Żelaźniewicz A., Grad M., 2009. Co dzieje się we wnętrzu Ziemi? Wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa, 1-16.

Inne publikacje
Dowgiałło J. 2009. Niełatwa dyplomacja. W: E. Kossewska, red. Brzemię pamięci. Współczesne stosunki polsko-izraelskie. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem;  65-77.
Dowgiałło J., Porowski A., 2009. Badanie wieku wód drenażowych w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. w nawiązaniu do obserwowanych zasięgów odwodnień oraz konieczności rozwijania drenażu. Archiwum ING PAN: 1-107.
Dowgiałło J., Poehls D. J., Smith G. J. 2009. Encyclopedic Dictionary of Hydrogeology (recenzja) Przegląd Geologiczny 9/57, 744.
Dowgiałło J., Kaess W., Kaess H., (red.), 2009. Deutsches Baederbuch, Wydanie II (recenzja). Przegląd Geologiczny 9/57, 746-747.
Kusiak M.A., 2009. SHRIMP analysis of zircon re-equilibrated by late-magmatic fluids in a hybridized pluton. Media paragraph for Geology.
Madeyska T., Becker-Kulińska A., 2009. Jubileuszowa XXXV Olimpiada Geograficzna. Geografia w Szkole 4/2009 (316): 15-18.
Madeyska T., Musielak S., 2009. Olimpiada Nautologiczna. Nautologia 44 (146) Wyd. Polskie Towarzystwo Nautologiczne, Gdynia: 206-207.