Strona domowa


Publikacje pracowników i doktorantów ING PAN
Prace opublikowane w 2008 roku

Monografie, książki, podręczniki
Birkenmajer K., (ed.), 2008. Geological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part XV. Studia Geologica Polonica, 128: 5-96.
Birkenmajer K., (ed.), 2008. Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX. Studia Geologica Polonica, 131: 7-289.
Birkenmajer K., 2008. Karst sink-holes in the Würm Glaciation deposits, subsurface drainage and extent of Triassic limestone in the Sucha Woda Valley, Polish Tatra Mts (West Carpathians). In: Birkenmajer K., (ed.) "Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX", Studia Geologica Polonica, 131: 281-289.
Birkenmajer K., 2008. The Szopa Limestone Formation - a new lithostratigraphic name for Upper Liassic beds of the Pieniny and Branisko successions, Pieniny Klippen Belt (West Carpathians). In: Birkenmajer K., (ed.) "Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX", Studia Geologica Polonica, 131: 229-235.
Birkenmajer K., Lorenc M., 2008. Lower Cretaceous exotic intraplate basaltoid olistolith from Biała Woda, Pieniny Klippen Belt, Poland: geochemistry and provenance. In: Birkenmajer K., (ed.) "Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX", Studia Geologica Polonica, 131: 237-246.
Birkenmajer K., Ociepa A.M., 2008. Plant-bearing Jurassic strata at Hope Bay, Antarctic Peninsula (West Antarctica): geology and fossil-plant description. In: Birkenmajer K., (ed.) "Geological results of the Polish Antarctic Expeditions. Part XV", Studia Geologica Polonica, 128: 5-96.
Birkenmajer K., Tyszka J., (eds), 2008. Studia Geologica Polonica, 130, Part 1: 3-130, Part 2: 33 Plates.
Gedl P., 2008. Organic-walled dinoflagellate cyst stratigraphy of dark Middle Jurassic marine deposits of the Pieniny Klippen Belt, West Carpathians. In: Birkenmajer K., (ed.) "Geology of the Pieniny Klippen Belt and Tatra Mts., Carpathians. Part XIX", Studia Geologica Polonica, 131: 7-227.
Itaya T., Sajeev K., Clark C., Kusiak M. A., (eds), 2008. Gondwana Research, 14, 4: 567-685, Elsevier, Kochi, Japan.
Kędzior A., Cleal C. J., (eds), 2008. Pensylwanian (Carboniferous) biotas and palaeoenvironments. Studia Geologica Polonica, 129: 7-156.
Kędzior A., 2008. Depositional architecture of the Zabrze Beds (Namurian B) within the Main Anticline of the Upper Silesia Coal Basin, Poland. In: Kędzior A., Cleal C. J., (eds.) "Pensylwanian (Carboniferous) biotas and palaeoenvironments", Studia Geologica Polonica, 129: 131-156.
Kusiak M. A., Bakun-Czubarow N., 2008. Chemistry of monazites as provenance indicator - case study from the Upper Silesia Coal Basin (Poland). In: Kędzior A., Cleal C. J., (eds.) "Pensylwanian (Carboniferous) biotas and palaeoenvironments", Studia Geologica Polonica, 129: 107-130.
Mirosław-Grabowska J., Grabowski D., 2008. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Głuchów. Centralne Archiwum Geologiczne, PIG, Warszawa.
Mirosław-Grabowska J., Grabowski D., 2008. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Głuchów. Centralne Archiwum Geologiczne, PIG Warszawa.
Paprocka A., Leśniak P. M., 2008. CO2 flux from Lake Wigry (NE-Poland). In: Bajkiewicz-Grabowska E., D. Borowiak D. (eds) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society, vol. 2: 143-145.
Paszkowski M., Porębski S. J., 2008. Aspekty geologiczne wierceń kierunkowych. In: Woźnicka W., (red.) "Nowe aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi", Prace Instytutu Nafty i Gazu, 152: 9-53.
Szeroczyńska K., 2008. Historia jezior zapisana w osadach na podstawie analizy szczątków wioślarek. (The history of lakes written in the sediments based on the analysis of Cladocera remains). W: Chudziak W. (red.) Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 39-62.
Szeroczyńska K., Milecka K., 2008. The history of the Lobelia Lakes in Poland in the light of Cladocera and pollen analyses.. In: Bajkiewicz-Grabowska E., D. Borowiak D. (eds) Anthropogenic and natural transformations of lakes, Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society, vol. 2: 193-197.
Świdrowska J. Hakenberg M., Poluhtovič B., Seghedi A., Višnâkov I., 2008. Evolution of the Mesozoic basins on the southwestern edge of the East European Craton (Poland, Ukraine, Moldavia, Romania). Studia Geologica Polonica, 130: Part 1: 3-130, Part 2: Plates.
Turnau E., 2008. Wyniki badań palinostratygraficznych. W: Matyja H. (red.), Jamno IG 1, IG 2, IG 3. Profile głębokich otworów wiertniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, 124: 125-135.
Weihe T., Porębski S. J., Dellepiane, S., 2008. Depositional architecture of the Upper Sarir Sandstone Formation (Lower Cretaceous) in the Nakhla and Tuama Oil Fields, Hameimat Trough, East Sirt Basin, Libya, In: Geology of East Libya, vol. I, p. 187-200; Gutenberg Press, Malta.

Publikacje w czasopismach z listy filadelfijskiej
[Thomson Reuters SCI-EXPANDED Journal List]
Budzyń B., Hetherington C. J., Williams M. L., Jercinovic M. J., Dumond G., Michalik M., 2008. Application of electron probe microanalysis Th-U-total Pb geochronology to provenance studies of sedimentary rocks: An example from the Carpathian Flysch. CHEMICAL GEOLOGY, 254: 148-163.
Bek, J., Libertin, M., Owens, B., McLean, D., Oliwkiewicz-Miklasińska, M., 2008. The first compression Pteroretis-producing sphenophyllalean cones, Pennsylvanian of the Czech Republic. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, online accepted manuscript, doi:
10.1016/j.revpalbo.2008.05.007
Birkenmajer K., Gedl P., Myczyński R., Tyszka J., 2008. Cretaceous black flysch" in the Pieniny Klippen Belt, West Carpathians: a case of geological misinterpretation. CRETACEOUS RESEARCH, 29: 535‑549.
Boguckyj A. B., Łanczont M., Łącka B., Madeyska T., Nawrocki J., 2008. Quaternary sediment sequence at Skala Podil'ska in the Dniester River basin (Ukraine) - preliminary results of multi-proxy analyses. QUATERNARY INTERNATIONAL, on line: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2008.05.010.
Boski T., Camacho S., Moura D., Fletcher W., Wilamowski A., Veiga-Pires C., Correia V., Loureiro C., Santana P., 2008. Chronology of the sedimentary processes during the postglacial sea level rise in two estuaries of the Algarve coast, Southern Portugal. ESTUARINE COASTAL AND SHELF SCIENCE, 77 (2): 230-244.
Day-Stirrat R. J., Aplin A. C., Środoń J., Van Der Pluijm B. A., 2008. Diagenetic reorientation of phyllosilicate minerals in Palaeogene mudstones of the Podhale Basin, southern Poland. CLAYS AND CLAY MINERALS, 56: 100-111.
Dunkley D. J., Suzuki K., Hokada T., Kusiak M. A., 2008. Contrasting ages between isotopic chronometers in granulites: Monazite dating and metamorphism in the Higo Complex, Japan. GONDWANA RESEARCH, 14: 624-643.
Gąsiorowski M., 2008. Deposition rate of lake sediments under different alternative stable states. GEOCHRONOMETRIA, 32: DOI 10.2478/v10003-008-0020-y.
Gedl P., 2008. Dinoflagellate cysts from Callovian of Łuków (Poland) - a re-examination. NEUES JAHRBUCH FÜR GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE, ABHANDLUNGEN, 247: 209-269.
Gedl P., Garecka, M., 2008. Middle-Late Eocene phytoplankton from marl intraclasts, Podhale Palaeogene, Inner Carpathians, Poland: biostratigraphic and paleoenvironmental implications. GEOLOGICA CARPATHICA, 59: 319-332.
Hercman H., Gradziński M., Bella P., 2008. Evolution of Brestovska Cave Based on U-series Dating of Speleothems. GEOCHRONOMETRIA, 32.
Jastrzębski M., 2008. A Variscan continental collision of the West Sudetes and the Brunovistulian terrane: a contribution from structural and metamorphic record of the Stronie formation, the Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES,
(DOI: 10.1007/s00531-008-0357-5)
Kądziałko-Hofmokl M., Delura K., Bylina P., Jeleńska M., Kruczyk J., 2008. Mineralogy and magnetism of Fe-Cr spinel series minerals from podiform chromitites and dunites from Tąpadła (Sudetic ophiolite, SW Poland) and their relationship to palaeomagnetic results of the dunites. GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL, 175: 885-900.
Komar M., Łanczont M., Madeyska T., 2008. Spatial vegetation patterns based on palynological records in the loess area between the Dnieper and Odra Rivers during the last interglacial-glacial cycle. QUATERNARY INTERNATIONAL, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2008.04.008.
Krajewski K. P., 2008. The Botneheia Formation (Middle Triassic) in Edgeøya and Barentsøya, Svalbard: lithostratigraphy, facies, phosphogenesis, paleoenvironment. POLISH POLAR RESEARCH, 29: 317‑362.
Kusiak M. A., Lekki J., 2008. Proton Microprobe for chemical dating of monazites. GONDWANA RESEARCH, 14: 617-623.
Kusiak M. A., Suzuki K., Dunkley D., Lekki J., Bakun-Czubarow N., Paszkowski M., Budzyń B., 2008. EPMA and PIXE dating of granulites from Gierałtów, Bohemian Massif, Poland. GONDWANA RESEARCH, 14: 675-685.
Łącka B., Łanczont M., Madeyska T., 2008. Oxygen and carbon stable isotope composition of authigenic carbonates in loess sequences at the Carpathian margin and Podolia, as palaeoclimatic record. QUATERNARY INTERNATIONAL, http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2008.02.001.
Maliszewski A., Szlachta K., Gałązka-Friedman J., Bakun-Czubarow N., 2008. Mössbauer studies of Polish enstatite meteorite - Zakłodzie. HYPERFINE INTERACTIONS, DOI 10.1007/s10751-008-9841-3.
Mazur S., Aleksandrowski P., Turniak K., Krzemiński L., Mastalerz K., Górecka-Nowak A., Kurowski L., Krzywiec P., Żelaźniewicz A. & Fanning M., 2008. Uplift and late orogenic deformation of the Central European Variscan belt as revealed by sediment provenance and structural record in the Carboniferous foreland basin of western Poland. INTERNATIONAL JOURNAL OF EARTH SCIENCES. DOI
10.1007/s00531-008-0367-3.
Mirosław-Grabowska J., Niska M., Sienkiewicz E., 2008. Evolution of the palaeolake at Ruszkówek (central Poland) during the Eemian Interglacial based on isotopic, cladoceran and diatom data. JOURNAL OF PALEOLIMNOLOGY, doi: 10.1007/s10933-008-9297-0.
Porowski A., Dowgiałło J., 2008. Application of selected geothermometers to exploration of low-enthalpy thermal water: the Sudetic Geothermal region in Poland. ENVIRONMENTAL GEOLOGY, doi:
10.1007/s00254-008-1409-7.
Porowski A., Kowski P., 2008. Determination of dD and d18O in saline oil-associated waters: The question of the simple vacuum distillation of water samples prior to isotopic analyses. ISOTOPES IN ENVIRONMENTAL AND HEALTH STUDIES, 44 (2): 227-238.
Rospondek M., Szczerba M., Małek K., Góra M., Marynowski L., 2008. Comparison of phenyldibenzothiophene distributions predicted from molecular modelling with relevant experimental and geological data, ORGANIC GEOCHEMISTRY, 39: 1800-1815.
Sláma J., Dunkley D. J., Kachlík V., Kusiak M. A., 2008. Transition from island-arc to passive setting on the continental margin of Gondwana: U-Pb zircon dating of Neoproterozoic metaconglomerates from the SE margin of the Teplá-Barrandian Unit, Bohemian Massif. TECTONOPHYSICS, 461: 44-59.
Środoń J., McCarty D. K., 2008. Surface area and layer charge of smectite from CEC and EGME/H2O retention measurements. CLAYS AND CLAY MINERALS, 56: 142-161.
Turnau E. Zavialova N., Prejbisz A., 2008. Wall ultrastructure in some dispersed megaspores and seed‑megaspores from the Middle Devonian of northern Poland. REVIEW OF PALAEOBOTANY AND PALYNOLOGY, doi: 10.1016/j.revpalbo.2008.07.009.
Viola G., Anczkiewicz R., 2008. Exhumation history of the Red River shear zone in northern Vietnam: New insights from zircon and apatite fission-track analysis. JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES, 33, Issues 1-2, 20, 78-90.
Wallis S. R., Anczkiewicz R., Endo S., Aoya M., Platt J. P., Thrilwall M., Hirata T., 2008. Plate movements, ductile deformation and geochronology of the Sanbagawa belt, SW Japan: tectonic significance of 89‑88 Ma Lu-Hf eclogite ages. JOURNAL OF METAMORPHIC GEOLOGY, DOI:
10.1111/j.1525-1314.2008.00806. Blackwell Publishing.
Wojnarowska A., Gałązka-Friedman J., Bakun-Czubarow N., 2008. Weathering of Martian and Earth surface studied by Mössbauer spectroscopy. HYPERFINE INTERACTIONS, 186 (1-3): 173-180.
Xu D., Xia B., Bakun-Czubarow N., Bachliński R., Li P., Chen G., and Chen T., 2008. Geochemistry and Sr‑Nd isotope systematics of metabasites in the Tunchang area, Hainan Island, South China: implications for petrogenesis and tectonic setting. MINERALOGY AND PETROLOGY, 92: 361-391.
Żelaźniewicz A., Pańczyk M., Nawrocki J. & Fanning M. 2008. A Carboniferous/Permian, calc-alkaline, I‑type granodiorite from the Małopolska Block, southern Poland: implications from geochemical and U‑Pb zircon age data. GEOLOGICAL QUARTERLY, 52 (4): 301-309.

Publikacje w czasopismach recenzowanych
Balwierz Z., Goździk J., Marciniak B., 2008. Geneza misy jeziornej i warunki środowiskowe akumulacji limniczno-bagiennej w interglacjale mazowieckim w rowie Kleszczowa (środkowa Polska). Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 428: 3-22.
Bjerring R., Nykänen M., Sarmaja-Korjonen K., Jansen K., Nevalainen L., Szeroczyńska K., Sinev A., Zawisza E., 2008. Description of the subfossil head shield of Alona protzi Hartwig 1900 (Anomopoda, Chydoridae) and the environmental characteristics of its finding sites. Studia Quaternaria, 25: 47-53.
Gąsiorowski M., 2008. Response of Cladocera (Crustacea) to Neolithic settlement at Osłonki (Kujawy region, Central Poland). Folia Quaternaria, 78: 95-99.
Gedl P., 2008. Wiek formacji szlachtowskiej (tzw. czarnego fliszu) i formacji z Opaleńca pienińskiego pasa skałkowego w Polsce na podstawie badań dinocyst. Przegląd Geologiczny, 56: 245-252.
Gradziński M., Duliński M., Hercman H., Stworzewicz E., Holúbek P., Rajnoga P., Wróblewski W. & Kováčová M., 2008. Facies and age of travertines from Spiš and Liptiov regions (Slovakia) - preliminary results. Slovenský Kras, 46: 31-40.
Jastrzębski M., 2008. Ewolucja tektonometamorficzna marmurów i łupków łyszczykowych w kopule orlicko-śnieżnickiej, Sudety Zachodnie. Geologos, 14: 51-71.
Krawiec D., Dzwinel K., Porębski S. J., 2008. Rekonstrukcja systemów korytowych w osadach dolnego sarmatu SE części zapadliska przedkarpackiego w oparciu o zdjęcia sejsmiczne 3D. Prace Instytutu Nafty i Gazu, 150: 279-284.
Łącka B., Łanczont M., Komar M., Madeyska T., 2008. Stable isotope composition of carbonates in loess at the Carpathian margin (SE Poland). Studia Quaternaria, 25: 3-21.
Lindner L., Marciniak B,, 2008. Propozycja interglacjalnych stanowisk stratotypowych dla środkowego plejstocenu Polski. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 428: 35-54.
Marciniak B., 2007. Badania diatomologiczne osadów jeziornych interglacjału augustowskiego w Polsce. Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, V: 47-56.
Porowska D., Leśniak P. M., 2008. Identyfikacja procesów kształtujących skład chemiczny wód podziemnych poniżej torfowiska - Pożary, Kampinoski Park Narodowy. Przegląd Geologiczny, 56, 11: 982-990.
Środoń J., 2008. Diagenetic history of the Podhale flysh basin. Geoturystyka, 13: 45-50.
Żelaźniewicz A., Aleksandrowski P., 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski - Polska południowo-zachodnia. Przegląd Geologiczny, 56: 904-911.
Żelaźniewicz A., 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski - stan obecny i próba uporządkowania. Przegląd Geologiczny, 56: 887-894.

Publikacje nie recenzowane: w materiałach konferencyjnych,
przewodniki wycieczek
Anczkiewicz A. A., Świerczewska A., 2008. Thermal history and exhumation of the Polish Western Outer Carpathians: evidence from combined apatite fission track and illite - smectite data. 11-th International Conference on Thermochronometry, Anchorage, Alaska, 14-22.09.2008: 1-4.
Anczkiewicz R., 2008. Problemy zegarów izotopowych na przykładzie systemów Sm-Nd I Lu-Hf w granatach oraz U-Pb w cyrkonach. Dating of Minerals and Rocks X, Lublin 23-24.10.2008: 31.
Anczkiewicz R., Bazarnik J., 2008. Analiza izotopów Sr, Nd i Hf na MC ICPMS. Dating of Minerals and Rocks X, Lublin 23-24.10.2008: 18
Badura J., Zuchiewicz W., Štepanciková P., Tokarski A.K., Swierczewska A., 2008. The Sudetic Marginal Fault: Late Cenozoic activity constrained by geomorphic and fractured clasts studies. 3rd MELA Conference, Międzyzdroje, 18- 21.05.2008: 8-9.
Badura J., Zuchiewicz W., Stepancikova P., Tokarski A. K., Świerczewska A. & Przybylski B., 2008. Strefa sudeckiego uskoku brzeżnego w świetle wyników badań morfotektonicznych i analizy spękanych klastów w osadach czwartorzędowych.Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Abstrakty: 7-8.
Bakun-Czubarow N., 2008. Pierwiastki śladowe w badaniach protolitów i ewolucji skał metamorficznych. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Abstrakty: 8.
Bakun-Czubarow N., 2008. Two types of Ti-rich garnet peridotites within Bohemian Massif - their differences, similarities and implications for terrane structure. 33rd International Geological Congress, Oslo, 6-14.08.2008, abstract no UHP-03315L.
Bakun-Czubarow N., Białowolska A., Fedoryshyn Yu., Pecskay Z., 2008. Ediacaran Volhynian flood basalts in western margin of east European craton - large continental igneous province. 33rd International Geological Congress, Oslo, 6-14.08.2008, abstract no MPI-05406L.
Baldini L. M, McDermott F, Macpherson C. G, Hercman H., Baldini J. U. L, 2008. Spatial variability in the NAO-European winter precipitation delta O-18 relationship: Implications for stalagmite proxy NAO index reconstructions. Geochimica et Cosmochimica Acta, 72 (12): A48-A48 Suppl. 1 JUL 2008.
Bazarnik J., 2008. Sr, C and O isotopic analyses of siderite from the Lublin formation (the Lublin Coal Basin). Dating of Minerals and Rocks X, Lublin 23-24.10.2008: 49-51.
Bogucki A., Holub B., Łanczont M., Madeyska T., Sytnyk O., 2008. Wiek i środowisko osadnictwa paleolitycznego środkowej części Podkarpacia ukraińskiego. Mizhnarodna naukowa konferencja do 100-richchija pershoj znahidki mamonta i wolohatogo nosoroga w Staruni u 1907 roci. Materiały konferencji, Starunia-L'viv-Ivano-Frankivsk-Krakiv, 2008: 149-155.
Botor D., Anczkiewicz A. A., 2008. Metoda trakowa i helowa. Zastosowanie do rekonstrukcji termicznej basenów sedy- mentacyjnych. Metody badań historii termicznej basenów osadowych. Materiały kursu szkoleniowego. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny. Kraków 25.06.2008: 61-85.
Budzyń B., Kusiak M. A., Dunkley D. J., Poprawa P., Malata T., 2008. SHRIMP dating of zircon in crystalline rocks clasts from the Carpathian flysch. Geophysical Research Abstracts, vol. 10, EGU2008-A-08345.
Budzyń B., Williams M. L., Jercinovic M. J., Hetherington C. J., Dumond G., 2008. Monazite Th-U-total Pb dating using electron microprobe - recent improvements of the method. Dating of Minerals and Rocks X, Lublin, 23-24.10.2008: 34-35.
Cetean C. G., Setoyama E., Kaminski M. A., Neagu T., Bubík M., Filipescu S., Tyszka J., 2008. Eobigenerina, n.gen., a cosmopolitan deep-water agglutinated foraminifer, and remarks on species formerly assigned to the genera Pseudobolivina and Bigenerina. Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Abstract Volume, Cluj University Press. Grzybowski Foundation Special Publication No. 14: 6.
Cooper F. J., Platt J. P., Anczkiewicz R., Morgan V., 2008, Constraints on early Franciscan subduction rates from 2-D thermal modelling. Eos Trans. AGU, 89(53), Fall Meet. Suppl., Abstract.
Derkowski A., McCarty D. K., Środoń J., Eberl D.D., 2008. BestRock - mineralogy, chemistry, and mineral surface property optimization to calculate petrophysical properties of the mineral matrix. Mineralogia, Special Papers, 33: 53.
Dowgiałło J., 2008. Stan rozpoznania zasobów wód termalnych regionu sudeckiego i perspektywy ich wykorzystania. Materiały Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego "Geotermia w Polsce - doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju", Radziejowice, 17-19.10.2008: 32-34
Dwornik M., Budzyń B., 2008. Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w celu określenia stopnia rozpadu monacytu. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, 25-27.09.2008: 73‑78
Fodor L., Csillag G., Lantos Z., Thamó-Bozsó E., Kiszely M., Tokarski A.K., Ruszkiczay-Rüdiger Z., 2008. Quaternary deformation and landscape evolution in the Vertés and forelands: Inferences from geological mapping. SlovTec 08. Proceedings and Excursion Guide: 31-33.
Gedl P., 2008. Głos w dyskusji nad biostratygrafią tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce. Przegląd Geologiczny, 56: 212-220.
Gedl P., 2008. Jeszcze raz w sprawie wieku tzw. czarnego fliszu pienińskiego pasa skałkowego w Polsce. Przegląd Geologiczny, 56: 458-459.
Grabowski J., Haas J., Marton E., Pszczółkowski A. 2008. Magnetostratigraphy of the Jurassic/Cretaceous boundary in the Lokut section, Transdanubian Range, Hungary. The 5th international symposium of IGCP 506 on: Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events, Tunisia (Hammamet), 28-31.03.2008. Abstract Volume: 80-81.
Gradziński M., Bella P., Czop M., Duliński M., Głazek J., Haviarová D., Hercman H., Holúbek P., Motyka J., Mrozińska T., Rajnoga P., Stworzewicz E., Wróblewski W., 2008. B5. Trawertyny i kras północnej Słowacji. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Przewodnik Sesji Terenowych: 101-119.
Gradziński M., Duliński M., Hercman H., Stworzewicz E., Rajnoga P., Wróblewski W., Holúbek P., 2008. Czynniki warunkujące wzrost trawertynów zasilanych wodami głębokiego krążenia. Baseny Śródgórskie. Kontekst regionalny środowisk i procesów sedymentacji. Kudowa Zdrój, 16-21.09.2008. WIND Wrocław: 7.
Gradziński M., Lewandowska A., Paszkowski M., Żywiecki M., Nawrocki J., Duliński M., Krygier J., Litwinowicz R., 2008. Facje permskich krasowych osadów obszaru krakowskiego - wstępne wyniki badań. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26 - 28.06.2008. Abstrakty: 33.
Gradziński, M., Duliński, M., Hercman, H., Stworzewicz, E., Rajnoga, P., Wróblewski, W. & Holúbek, P., 2008. Are travertines a reliable palaeoclimatic proxy? The Fifth International Conference Climate Change: The Karst Records, June 2-5, 2008, Southwest University, Chongqing, China. Abstract Volume: 92-93.
Harlov D. E., Budzyń B., 2008. The stability of Cl-CO3-scapolite relative to plagioclase + CaCO3 + CaSO4 in the presence of NaCl brines as a function of P-T-XNaCl. Eos Trans. AGU, 89(53), Fall Meet. Suppl., Abstract. 1 str.
Hejnar J., 2008. Wykształcenie i biostratygrafia wybranych profili górnej jury i dolnej kredy sukcesji braniskiej i pienińskiej pienińskiego pasa skałkowego Polski, na podstawie wapiennych dinocyst i kalpionellidów. Kwartalnik AGH, Geologia, 34, 3/1:174-175.
Hercman H., Pawlak J., 2008. Several stable isotopes profiles - one palaeoclimate records? How can we test it? The Fifth International Conference Climate Change: The Karst Records. Southwest University Chongqing, China, 2-5.6.2008. Abstract Volume: 94.
Hercman H., Pawlak J., 2008. Wiele profili izotopowych - Jeden zapis paleoklimatyczny? Jak można to przetestować? Dating of Minerals and Rocks X, Lublin 23-24.10.2008: 36.
Hercman H., Pawlak J., 2008. Wiele profili izotopowych - Jeden zapis paleoklimatyczny? Jak można to przetestować? Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego, Tarnowskie Góry, 24-26.10.2008: 66.
Itaya T., Sajeev K., Clark C., Kusiak M. A., 2008. Micro-chronology and evolution of the planet Earth. Gondwana Research, 14, 4: 567-568.
Jaglarz P., Kusiak M. A., 2008. Minerały ciężkie klastycznych osadów górnego triasu jednostki wierchowej w Tatrach Polskich - wyniki wstępne. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Abstrakty: 40.
Jastrzębski M., Nowak I., Larionov A. N., 2008. Only one not two supracrustal formations in the Orlica-Śnieżnik Dome, the Sudetes: evidence from SHRIMP detritial-zircons geochronology and structural data. SlovTec 08. Proceedings and Excursion Guide: 55-56.
Jastrzębski M., Nowak I., Żelaźniewicz A., Larionov A. N., 2008. Chronological constrains on the provenance and depositional ages of the supracrustal rocks of the Orlica-Śnieżnik Dome, West Sudetes. Mineralogia, Special Papers, 32: 79.
Kędzior A., Popa M. E., 2008. Lower Jurassic Steierdorf Formation, the coal-bearing strata from Resita Basin (SW part of Romania). 7th EUROPEAN COAL CONFERENCE, LVIV, UKRAINE, 26-29,08.2008. Abstracts: 57-58.
Komar M., Łanczont M., Madeyska T., 2008. Zróżnicowanie roślinności na obszarach lessowych między Wisłą a Dnieprem w ostatnim cyklu interglacjalno-glacjalnym. V seminarium lessowe, XV seminarium polsko-ukraińskie "Zapis zmian środowiskowych w późnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych", Wrocław: 15-16.
Kowalska S., Środoń J., 2008. Reconstruction of the diagenetic history of sedimentary basins revealed by the analysis of smectite illitization in shales: example from the basement of the Carpathians and the Carpathian Foredeep. Mineralogia, Special Papers, 33: 92.
Kowalska S., Środoń J., 2008. Wiek anchimetamorfizmu skał górnoproterozoicznych i kambryjskich antyklinorium dolnego Sanu. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Abstrakty: 58.
Kusiak M.A., Budzyń B. 2008. Monazite chronology - a brief review on microprobe dating method. IX International Geological Conference of Ph.D. Students and Young Scientists, Zawoja - Herl'any, Zawoja, Poland, 3-6.04.2008: 56.
Kusiak M. A., Dunkley D. J., Słaby E., Budzyń B., Martin H., 2008. U-Pb chronology of zircon from granites of the Karkonosze pluton, NE Bohemian Massif. 4th SHRIMP Workshop, Sankt Petersburg, Russia, Abstract Vol.: 78-80.
Kusiak M. A., Dunkley D. J., Słaby E., Budzyń B., Martin H., 2008. Metasomatized Zircon in Equigranular Granite from the Karkonosze Pluton, NE Bohemian Massif. Proceedings from MIMET 2008 Workshop, Smolenice, Slovak Republic: 87-90.
Lange-Bertalot H., Witkowski A., Wojtal A., Bąk M., Kierzek A., Daniszewska-Kowalczyk G., Sienkiewicz E., Kulikovskiy M., 2008. An approach to the treatise of European Eunotia taxa. 20th International Diatom Symposium, Dubrownik, Croatia, 7-13.09.2008. Abstract book: 174.
Leszczyński S., Warchoł M., 2008. Trace fossils from middle Paleozoic deep-marine siliciclastic turbidites of the Chauvay area, South-West Tien-Shan, Kyrgyzstan. Ichnia 2008 - Second International Congress on Ichnology, Kraków, Abstracts: 68-69.
Leszczyński S., Warchoł M., Starzec K., 2008. Zapis ewolucji Karpat Polskich w osadach eocenu górnego-oligocenu dolnego. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Przewodnik Sesji Terenowych: 47-77.
Lewandowska A., Paszkowski M., Gradziński M., Duliński M., Nawrocki J., Żywiecki M., 2008. The sediments of Permian hydrothermal karst in Kraków region, Southern Poland. 61st Turkish Geological Congress, Ankara, Abstracts.
Łanczont M., Madeyska T., Valde-Nowak P., 2008. Korelacja profilu osadów Jaskini Obłazowej z wybranymi stanowiskami paleolitycznymi regionów sąsiednich. XV Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Zakopane 1-5.09.2008: 114-116.
Madeyska T., Valde-Nowak P., Nadachowski A., 2008. Jaskinia w Obłazowej (Jaskinia Obłazowa). Stanowisko archeo- logiczne. XV Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski", Zakopane 1-5.09.2008: 158-162
Maruszkiewicz M., 2008. Wiertarka czy moździerz? Czyli wpływ preparatyki na uzyskane wyniki analiz. Dating of Minerals and Rocks X, Lublin 23-24.10.2008: 54.
Oliwkiewicz-Miklasińska M., Paszkowski M., 2008. Upper Palaeozoic carbonate complex in the basement of the Outer Carpathians - age and hydrocarbon potential on the base of palynological studies. Terra Nostra, 2008/2: 210.
Oliwkiewicz-Miklasińska M., Zacharski, J., Florek, R., 2008. Stratygrafia i potencjał węglowodorowy kompleksu węglano- wego w paleozoicznym podłożu Karpat Zewnętrznych w świetle badań palinologicznych. Ropa i gaz a skały węgla- nowe południowej Polski, Czarna 2008, Materiały: 30.
Ossowski A., Środoń J., Zorski T., 2008. Szacowanie składu mineralnego i parametrów petrofizycznych skał z pomiarów geofizyki otworowej: przykład z zapadliska przedkarpackiego. Prace Instytutu Nafty i Gazu, 150: 567-568.
Paszkowski M., Matyasik I., Rospondek M., 2008. Comparison of gases and source rocks from two tectonically dismembered segments of Pennsylvanian coal basin. 61st Turkish Geological Congress, Ankara, Abstracts.
Paszkowski M., Czop M., Gradziński M., Letki S., Lewandowska A., Leśniak T., Motyka J., 2008. A 3. Kamieniołom Czatkowice - utwory karbonu dolnego platformy węglanowej bloku Krakowa - historia geologiczna, kontekst paleogeograficzny i strukturalny, warunki hydrogeologiczne, permski kras kopalny. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Przewodnik Sesji Terenowych, 15-26.
Paszkowski M., Kusiak M. A., Budzyń B., Gmur D., Konečný P., Wołkowicz T., 2008. Application of EPMA dating of detrital monazite for age verification of the Carboniferous sandstone clasts from the Carpathian flysch. Geophysical Research Abstracts, vol. 10, EGU2008-A-07673.
Pawlak J., 2008. From stable isotopic record to palaeoclimate reconstruction. 16th International karstological school "classical karst", Karst Research Institute, Postojna, 16-21.06.2008, Guide Book & Abstracts: 91.
Perkowski P., Bakun-Czubarow N., 2008. P-T conditions of extreme metamorphism of the Śnieżnik unit eclogites within the Orlica-Śnieżnik Dome. Mineralogia, Special Papers, 32: 129-130.
Popa M. E., Kędzior A., 2008. Vertebrate burrows in the Lower Jurassic continental deposits of the Steierdorf Formation, Romania. The 5th international symposium of IGCP 506 on: Marine and non-marine Jurassic: global correlation and major geological events, Tunisia (Hammamet), 28-31.03.2008. Abstract Volume: 74-75.
Popa M. E., Kędzior A. 2008, High resolution paleobotany and sedimentology of the Steierdorf Formation, Resita Basin. Annual scientific session Ion Popescu-Voitesti, Cluj, 28-29,11.2008. Abstract Book: 57-59.
Porowski A., 2008. Sens i znaczenie badań geotermometrycznych w poszukiwaniach wód termalnych o niskiej entalpii. Ogólnopolski Kongres Geotermalny "Geotermia w Polsce - doświadczenia, stan aktualny, perspektywy rozwoju", Radziejowice 17-19.10.2008: 93-98.
Porowski A., Dowgiałło J., 2008. Application of selected cchemical and isotopic geothermometers to low enthalpy thermal waters in Poland. The future of hydrogeology: recent trends and outlooks. St Petersburg University Press: 397-409.
Puka R., Środoń J., 2008. Porównanie zmian diagenetycznych składu mineralnego piaskowców i łupków fliszu podhalańskiego. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26 - 28.06.2008. Abstrakty: 94-95.
Puka R., Środoń J., 2008. Diagenetic changes in sandstones and shales from the Podhale Basin. Mineralogia, Special Papers, 33: 137.
Przychodzka M., 2008. Wpływ działalności człowieka na jakość wód powierzchniowych w gminie Mieroszów (województwo dolnośląskie). Konferencja Naukowo-Techniczna "Wykonywanie prac ratowniczych i podwodnych w wodach skażonych i zanieczyszczonych", Kraków, Materiały.
Pszczółkowski A., 2008. Early and Late Tithonian nannoconid assemblages from the Stare Bystre and Grajcarek sections (Pieniny Klippen Belt, Poland). 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11.10.2008, Institute of Paleobio- logy PAS. Abstracts: 74-75.
Rauch-Włodarska M., 2008. Influence of indenter rotation for the results of analogue modelling. GeoMod2008, Third International Geomodelling Conference, Villa la Pietra, Firenze, Italy, 22-24.09.2008, Extended Abstracts, Bollettino di Geofisica, 49: 275-278.
Rauch-Włodarska M., 2008. Analogue modelling of the geodynamic evolution of the Polish Outer Carpathians. SlovTec 08. Proceedings and Excursion Guide: 113.
Rauch-Włodarska M., 2008. Neogene stress field in the central and eastern parts of the Polish Carpathian foredeep. SlovTec 08. Proceedings and Excursion Guide: 114.
Rauch-Włodarska M., 2008. Zastosowanie modelowania analogowego do rekonstrukcji ewolucji strukturalnej pryzmy akrecyjnej na przykładzie polskiej części karpackiej pryzmy akrecyjnej. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Abstrakty: 98.
Setoyama E., Kaminski M. A., Tyszka J., Cetean C. G., Bubík M., 2008. Karpackie otwornice fliszowe w późnokredowych osadach Morza Barentsa? Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Abstrakty: 105.
Setoyama E., Kaminski M.A., Tyszka J., Cetean C. G., Bubík M., 2008. Carpathian foraminiferal taxa in the Upper Cretaceous of the southwestern Barents Sea area. Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Abstract Volume, Cluj University Press. Grzybowski Foundation Special Publication No. 14: 55.
Sienkiewicz E., Mirosław-Grabowska J., Niska M. 2008. Water environmental changes during the Eemian Interglacial in the paleolake at Ruszkówek (Central Poland) based on diatom, cladoceran and isotopic data. 20th International Diatom Symposium, Dubrownik, Croatia, 7-13.09.2008. Abstract book, 217.
Sujka G., Hercman H., 2008. Datowanie kości kopalnych metodą U-Th - nowe perspektywy. Materiały 42 Sympozjum Speleologicznego: 83.
Sujka G., Hercman H., 2008. Datowanie kości kopalnych metodą U-Th - nowe perspektywy. Dating of Minerals and Rocks X, Lublin 23-24.10.2008: 43.
Sujka G., Hercman H., 2008. The capacity of uranium and thorium uptake of different bone-phases - preliminary remarks. The Fifth International Conference Climate Change: The Karst Records, June 2-5, 2008, Southwest University, Chongqing, China. Abstrakt Volume: 81.
Szczerba M., Rospondek M., Malek K., Środoń J., Skiba M., Marynowski L., 2008. Molecular modeling simulations and some of its applications in mineralogy and geochemistry, Mineralogia, Special Papers, 32: 157.
Szczerba M., Środoń J., 2008. Determination of diagenetic age from K-Ar dates of clay fractions contaminated with detrital illite. Dating of Minerals and Rocks X: 37-42.
Szczerba M., Środoń J., 2008. Extraction of diagenetic and detrital ages and of 40Kdetrital/40Kdiagenetic ratio from K-Ar dates of clay fractions. Mineralogia, Special Papers, 33: 161.
Szczerba M., Środoń J., 2008. Problematyka szacowania wieku diagenezy na podstawie pomiarów K-Ar próbek kontami- nowanych detrytycznym materiałem ilastym. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Abstrakty: 119-120.
Szeroczyńska K., 2008. Human influence of lakes - paleolimnological evidence. Actual Problems in Geosciences, Russian-Polish Workshop, 15-16.10.2008, Moscow: 34-35.
Szulczewski M., Porębski S. J., 2008. Bukowa Góra, Lower Devonian. Ichnological sites of Poland, the Holy Cross Mountains and the Carpathian Flysch. Fieldtrip Guidebook, Polish Geological Institute, Warszawa: 18-37.
Środoń J., Zorski T., Ossowski A., 2008. Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego.Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Abstrakty:122.
Środoń J., 2008. History of the Podhale flysch basin revealed by K-Ar and AFT dating and XRD study of clay minerals. Mineralogia Polonica, Special Papers, 31: 329-335.
Środoń J., 2008. Pomiar zawartości i ładunku pakietów illitu i smektytu w skałach klastycznych z etapu wczesnej diagenezy: przykład z zapadliska przedkarpackiego. Prace Instytutu Nafty i Gazu, 150: 563-564.
Środoń J., 2008. Wpływ zmienności składu mineralnego i chemicznego skał klastycznych zapadliska przedkarpackiego na własności petrofizyczne i parametry geofizyczne: analiza przy pomocy programów QUANTA i BESTMIN. Prace Instytutu Nafty i Gazu, 150: 565-566.
Świerczewska A., Tokarski A. K., 2008. Quantitative studies on frequency of clast-cutting tectonic fractures within Miocene and Quaternary gravels and conglomerates: First results. SlovTec 08. Proceedings and Excursion Guide: 135-136.
Świerczewska A., Hurai V., Tokarski A. K., 2008. Zapis wędrówki metanu w skalach płaszczowiny magurskiej. Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski, Czarna 2008. Materialy konferencyjne: 39.
Świerczewska A., Tokarski A. K., Badura J., Cuong N.Q., Starek D., 2008. Spękane klasty jako narzędzie do badań tektonicznych. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008, Abstrakty: 122.
Tokarski A. K., Świerczewska A., Piotrowski A., Cuong N. Q., 2008. Quaternary to Recent tectonic activity on Baltic Sea Coast (Western Pomerania) based on fractured clasts analysis: implication for seismic risk. 3rd MELA Conference, Field Guide, Stop 1.2., 4pp.
Tyszka J., Jach R., Bubík M., 2008. Recurvoides z piekła rodem: unikalny zespół otwornic związany z utworami hydro- termalnymi toarku (Tatry Zachodnie). Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Abstrakty: 124.
Tyszka J., Jach R., Bubík M., 2008. Recurvoides born of hell: a foraminiferal assemblage from the Toarcian black shales associated with the hydrothermal vent (Tatra Mountains, Western Tethys). Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Abstract Volume, Cluj University Press. Grzybowski Foundation Special Publication No. 14: 61.
Tyszka J., Serbian M., Szewc D., Topa P., 2008. Theory vs. practice: how shall we analyse foraminiferal morphospaces? Eight International Workshop on Agglutinated Foraminifera. Abstract Volume, Cluj University Press. Grzybowski Foundation Special Publication No. 14: 62.
Walczak K., Anczkiewicz R., Rubatto D., Hermann J., Szczepański J., 2008. SHRIMP and LA ICPMS study of zircons from HP-UHT granulites of Zagórze Śląskie, Sowie Mts, SW Poland. 9th European Workshop on Laser Ablation in Elemental and Isotopic Analysis, 7 - 9.07.2008, Prague, Czech Republic, Workshop programme and abstracts: 146.
Walczak K., Anczkiewicz R., Rubatto D., Košler J., Szczepański J., 2008. Dystrybucja pierwiastków śladowych w granatach i cyrkonach skał wysoko i ultrawysoko-temperaturowych Masywu Orlicko-Śnieżnickiego. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Abstrakty: 125.
Warchoł M., 2008. Hiperpiknity w formacji z Machowa (miocen, zapadlisko przedkarpackie). Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Abstrakty. 126-127.
Wierzbowski H., Joachimski M., 2008. Profilowania składu izotopowego i zawartości pierwiastków w obrębie środkowo- jurajskich rostrów belemnitów z rodzaju Hibolithes. Kwartalnik AGH, Geologia, 34: 213-215.
Wiewióra A., Wilamowski A., 2008. Crystall-chemical classification of smectites within the unified system of projection of chemical compositions of phyllosilicates. Mineralogia, Special Papers, 33: 174.
Worobiec E., Worobiec G., Gedl P., 2008. Współwystępowanie ziaren pyłku bambusów Graminidites bambusoides oraz grzyba Tetraploa w neogeńskich osadach z wiercenia Józefina koło Wielunia (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska). W: L. Frey (red.), VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20-21.11.2008 r., Kraków, Streszczenia: 27.
Zorski T., Ossowski A., Środoń J., 2008. Mineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example. Mineralogia, Special Papers, 33: 192.
Zuchiewicz W., Tokarski A. K., Świerczewska A., Cuong N. Q., 2008. Quaternary activity of the Skawa river fault (Outer Carpathians, Poland) based on analysis of fractured clasts and geomorphic features. SlovTec 08. Proceedings and Excursion Guide: 152-153.
Żelaźniewicz A., 2008. Regionalizacja tektoniczna Polski. Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28.06.2008. Abstrakty:141.
Żelaźniewicz A., Larionov A. N., 2008. The Cambrian contractional event in the West Sudetes: structural and isotopic evidence from the Zabřeh Group. SlovTec 08. Proceedings and Excursion Guide: 154-155.
Żelaźniewicz A., Nowak I., Larionov A. N., Fanning M., 2008. A revised story of the Red River Fault Zone and adjacent units in SE Asia. 33rd International Geological Congress, Oslo, 6-14.08.2008, abstract no ASI-01.
Żywiecki, Kozłowski, Banaś M., Bereda, Buła, Bylina P., Ceranka, Dubińska, Dzierżanowski, Godlewski, Grotek, Jackiewicz, Karabin, Kierat, Kiszczyński, Kłoś, Kopczyński, Marynowski, Nawrocki, Paszkowski M.. Poprawa, Pańczyk, Wolicka, Wojnicka, Woźniak, Zieliński, Żaba, 2008. Ewolucja chemizmu wód porowych i ich wpływ na powstanie właściwości zbiornikowych w osadach dewonu i karbonu regionu krakowskiego. Ropa i gaz a skały węglanowe południowej Polski, Czarna 2008, Materiały: 50‑51.

Prace popularno-naukowe
Dowgiałło J., 2008. Polscy pionierzy geotermiki. Technika Poszukiwań Geologicznych, 1-2: 179-196.
Krajewski K. P., 2008. Paleoredox variations, biological productivity, and petroleum source bed formation in the Triassic of Svalbard. Annual Report of the Polish Academy of Sciences, 2008.
Mirosław-Grabowska, J., 2008. Reconstruction of lake evolution at Rzecino (NW Poland) during the Eemian Interglacial and Early Vistulian on the basis of stable isotope analysis. Annual Report of the Polish Academy of Sciences, 2008: 90-92.
Rauch-Włodarska M. 2008. Making Mountains. Analogue modeling of the evolution of Polish Outer Carpathians. Academia, 2 (18): 38-39.
Rauch-Włodarska M. 2008. Ręczna orogeneza. Analogowe modelowanie ewolucji polskich Karpat Zewnętrznych. Akademia, 2 (18): 38-39.
Stempień-Sałek M., 2008. "Polskie rezerwaty i stanowiska geologiczne", cykl dwunastu popularnonaukowych artykułów w miesięczniku Przyroda Polska, Rocznik 2008.
Środoń J., 2008. History of the Podhale flysch basin revealed by K-Ar and AFT dating and XRD study of clay minerals. Annual Report of the Polish Academy of Sciences, 2008: 97-100.

Inne publikacje
Dowgiałło J. (2008) Recenzja: Preusser F., Hajdas I., Ivy-Ochs, Eds. Recent Progress in Quaternary Dating Methods. Przegląd Geologiczny, 11: 960-961.
Kietlińska-Michalik B., 2008. Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie - wystawa w ramach Nocy Muzeów 2008. Przegląd Geologiczny, 56, 7: 514.
Suzuki, K., Nakamurai, T., Kato, T., Ikeda, A., Goto, A., Oda, H., Minami, M., Kamikubo, H., Kajizuka, I., Adachi, K., Tsuboi, M., Tokiwa, T., Ooda, T., Nishida, M., Esaka, N., Tanaka, A., Mori, S., Dunkley, D. J., Kusiak, M. A., Suzuki, S., Niu, E., Nakazaki, M., Senda, R., Kanagawa, K. & Kumazawa, H., 2008 - The place name "Umi" in Kamiyahagi of Ena City originated from the damming by a landslide triggered by Tensho Earthquake in 1586. Summaries of Researches using AMS at Nagoya University (XIX): 26-38. (in Japanese, English abstract)
Środoń J., 2008. O habilitacji sine ira et studio. Gazeta Wyborcza, 21.04.2008
Środoń J., 2008. Chwiejny krok w dobrym kierunku. Uwagi do "Projektu założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego". Sprawy Nauki, maj 2008.