Home page


Grants

FINISHED IN 2015, GRANTS REALISED INSIDE OF THE INSTITUTE

 1. Rekonstrukcja rozwoju wybranych zbiorników jeziornych w holocenie na podstawie danych izotopowych i paleobiologicznych
  MNiSW: N N306 061740
  Project leader: dr hab. Joanna Mirosław‑Grabowska
  Staff: Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Zawisza E., Jaskółka A.
  13.05.2011 - 12.03.2015

 2. Synryftowy alkaliczny magmatyzm w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich: wiek, czas trwania i tempo dyferencjacji magmy.
  NCN: 2011/01/B/ST10/04683
  Project leader: dr hab. Robert Anczkiewicz
  Staff: dr hab. Robert Anczkiewicz, mgr Irena Brunarska
  27.12.2011 - 26.02.2014

 3. Poziomy wapieni pelagicznych jako zapis krótkotrwałych zdarzeń intensywnej sekwencji węgla organicznego i nieorganicznego.
  NCN: 2011/01/B/ST10/04617
  Project leader: dr Agnieszka Ciurej
  Staff: dr Agnieszka Ciurej, dr hab. Jarosław Tyszka, dr Maciej Bojanowski
  28.12.2011 - 27.12.2015

 4. Opracowanie mapy strukturalnej podłoża prowincji łupków gazonośnych centralnej Polski w oparciu o dane grawimetryczne i magnetyczne.
  NCN UMO-2011/01/B/ST10/04713
  Project leader: dr hab. Stanisław Mazur
  Staff: dr hab. Stanisław Mazur, mgr inż. Mateusz Mikołajczak
  15.12.2011 - 14.08.2015

 5. Wielonarzędziowa metoda przetwarzania danych geochemicznych pochodzących z niewielkiej ilości materii pozaziemskiej powstałej w wyniku procesu wielofazowego.
  NCN: 2011/01/B/ST10/04541
  Project leader: prof. dr hab. Ewa Słaby
  Staff: dr Michał Śmigielski (WG UW), dr Andrzej Domonik (WG UW), dr Łukasz Kruszewski, mgr Izabela Moszumańska, dr Katarzyna Majzner (WCh UJ), dr Richard Wirth (GeoForschungs Zentrum), Monika Koch‑Mueller (GeoForschungs Zentrum), Hans Juergen Foerster (GeoForschungs Zentrum), Jens Goetze (TU Bergakademie), mgr Katarzyna Lisowiec, dr Paweł Rydelek (WG UW), Ewa Deput
  13.12.2011 - 12.07.2015

 6. Rekonstrukcja środowiska wczesnej jury basenu pienińskiego w oparciu o skład izotopowy tlenu i węgla węglanów i skamieniałości kalcytowych.
  NCN: 2011/03/N/ST10/05518
  Project leader: mgr Agnieszka Arabas
  Staff: dr hab. Hubert Wierzbowski (PIG PIB), dr Jan Schlogl (Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława, Słowacja)
  21.08.2012 - 20.02.2015

 7. Przedwaryscyjska ewolucja geodynamiczna w strefie waryscyjskiej kolizji terranów w Sudetach: geochemia, zapis tektonometamorficzny oraz geochronologia wybranych skał kopuły orlicko-śnieżnickiej.
  NCN: 2011/03/B/ST10/05638
  Project leader: dr Mirosław Jastrzębski
  Staff: dr Bartosz Budzyń, dr Wojciech Stawikowski
  30.08.2012 - 29.02.2015

 8. Mars: another planet to approach geoscience issues.
  FNP: TEAM/2011-7/9
  Project leader: prof. dr hab. Daniel Mege
  Staff: dr Joanna Gurgurewicz, mgr Olga Kromuszczyńska, mgr Krzysztof Dębniak, mgr Timur Borykov, dr Luigi Castaldo, mgr Marta Skiścim, dr Marta Kubiak, mgr Magdalena Makowska
  2011 - 2015

 9. Wykorzystanie zawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce.
  NCBiR: BG1/JURASHALE/13
  Project leader: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Staff: dr hab. inż. Piotr Krzywiec, mgr inż. Łukasz Słonka, mgr inż. Monika Plech, mgr inż. Mateusz Kufrasa, dr hab. Stanisław Mazur , mgr inż. Mateusz Mikołajczak, mgr Agata Stypa
  01.07.2013 - 31.06.2015

 10. Project: Pioneers into Practice, Climat-KIC
  Europejski Instytut Innowacji i Technologii: DKE/PiP2015/027
  Project leader: dr Edyta Zawisza
  Grant type: Pioneers into Practice Climat-KIC
  17.04.2015 - 04.11.2015

 11. Jak działa nauka? Samouczek odkrywania tajemnic topnienia lodowców w Austrii i na Marsie
  FNP: 26/UD/SKILLS/2015
  Project leader: dr Anna Łosiak
  Grant type: badawczo-popularyzatorski, II Edycja Programu Engage 2014 (44 735 zł)
  01.01.2015 - 31.10.2015

CONTINUING & NEW, GRANTS REALISED INSIDE OF THE INSTITUTE

 1. Charakterystyka dewońskich globalnych fluktuacji warunków utleniająco-redukcyjnych w oparciu o zmiany stosunków izotopów molibdenu oraz inne wskaźniki geochemiczne.
  NCN: 2011/03/B/ST10/04602
  Project leader: dr Agnieszka Pisarzowska
  Staff: mgr Anna Zagórska
  30.08.2012 - 29.08.2016

 2. Struktura interkalowanego glikolu etylenowego w minerałach ilastych - modelowanie komputerowe.
  NCN: 2012/05/B/ST10/01948
  Project leader: dr Marek Szczerba
  Staff: dr Marek Szczerba, prof. dr hab. Jan Środoń, dr hab. Michał Skiba
  08.02.2013 - 07.02.2016

 3. Historia rozwoju wysokogórskich tropikalnych jezior (krater Nevado de Toluca, Meksyk) w świetle analizy szczątków Cladocera oraz innych metod paleolimnologicznych.
  NCN: 2012/05/B/ST10/00469
  Project leader: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska
  Staff: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska, dr Edyta Zawisza, mgr Joanna Stańczak, Elżbieta Kowalczyk
  Grant type: badawczy OPUS
  15.01.2013 - 14.01.2016

 4. Stratygrafia izotopowa paleolitycznych warstw kulturowych jaskiń Nietoperzowej i Ciemnej.
  NCN: 2012/05/B/HS3/03751
  Project leader: dr Magdalena Krajcarz
  Staff: dr Magdalena Krajcarz, prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Maciej Krajcarz, prof. dr hab. Bolesław Ginter
  Grant type: "OPUS"
  23.01.2013 - 22.01.2016

 5. Wpływ cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wyższych północnych szerokości paleogeograficznych od późnej kredy do miocenu. Badania numerycznego modelu systemu Ziemi.
  NCN: 2012/07/N/ST10/03419
  Project leader: mgr Igor Niezgodzki
  Staff: mgr Igor Niezgodzki, dr hab. Jarosław Tyszka
  Grant type: projekt badawczy PRELUDIUM
  18.07.2013 - 17.05.2017

 6. Zmiany zakwaszenia i trofii jezior powstałych w wyrobiskach górniczych na Łuku Mużakowa w czasie ostatnich 100 lat na podstawie badań fito- i zooplanktonu.
  NCN: 2012/07/B/ST10/04204
  Project leader: dr Elwira Sienkiewicz
  Staff: dr Elwira Sienkiewicz, dr Michał Gąsiorowski
  Grant type: badawczy własny OPUS
  21.06.2013 - 20.06.2016

 7. Północna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów - modelowanie numeryczne, badania analogowe i eksperymentalne.
  NCN:2013/08/S/ST10/00586
  Project leader: dr Anna Łosiak
  Grant type: badawczy własny - Fuga
  1.10.2013 - 30.09.2016

 8. Weryfikacja przydatności agregatów sadzy do datowania metodą radiowęglową i badań składu izotopowego węgla.
  NCN: 2013/09/B/ST10/00040
  Project leader: dr hab. Helena Hercman
  Staff: dr hab. Helena Hercman, dr Paweł Zawidzki, mgr Agata Trojan
  Grant type: badawczy własny OPUS
  28.03.2014 - 27.09.2016

 9. Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o skały z kratonu wschodnio-europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych.
  NCN:2013/10/A/ST10/00050
  Project leader: prof. dr hab. Jan Środoń
  Staff: dr M.Paszkowski, dr hab. A.Derkowski, dr A.Pisarzowska, dr A.Kędzior, dr A.Anczkiewicz, prof. dr hab. M.Lewandowski, dr M.Szczerba i szereg osób spoza ING PAN
  Grant type: badawczy MAESTRO
  09.06.2014 - 08.06.2018

 10. Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozumienia procesów mobilizacji, transportu i koncentracji związków i pierwiastków na hałdach górnictwa węglowego Górnego Śląska.
  NCN: 2013/11/B/ST10/04960
  Project leader: dr Łukasz Kruszewski
  Staff: dr Łukasz Kruszewski
  Grant type: badawczy własny, OPUS
  15.08.2013 - 12.12.2016

 11. Zmienność stosunków izotopowych we wczesno-archaicznych apatytach jako źródło informacji o pochodzeniu wody / substancji lotnych na Ziemi.
  NCN:2013/11/B/ST10/04753
  Project leader: prof. dr hab. Ewa Słaby
  Staff: Herve Martin, Richard Wirth, Michael Wiedenbeck, Jens Goetze, Łukasz Birski, Alicja Giera, Izabela Moszumańska, Ewa Deput, Anna Zagórska
  Grant type: własny, OPUS
  16.07.2014 - 15.07.2017

 12. Wykorzystanie zmian diagenetycznych do określania homogeniczności zespołów kości kopalnych ze stanowisk archeologicznych.
  NCN: 2014/13/D/HS3/03842
  Project leader: dr Maciej T. Krajcarz
  Staff: dr Maciej T. Krajcarz, dr Magdalena Krajcarz
  Grant type: projekt własny "SONATA"
  09.02.2015 - 08.02.2018

 13. Rekonstrukcja zmian klimatycznych ostatnich 200 000 lat i ich wpływu na ekosystem wodny na podstawie subfosylnych zespołów Cladocera zdeponowanych w osadach jeziora Peten Itza (północna Gwatemala).
  NCN: 2014/13/B/ST10/02534
  Project leader: dr Edyta Zawisza
  Staff: prof dr hab. Krystyna Szeroczyńska, mgr Marta Wojewódka, dr Izabela Zawiska
  Grant type: badawczy własny OPUS
  10.02.2015 - 09.02.2018

 14. Proweniencja skał klastycznych w przed-dewońskich basenach osadowych Sudetów i ich ewolucja w orogenezie waryscyjskiej: wiek U-Pb cyrkonów detrytycznych i ścieżki P-T-t.
  NCN: 2014/15/B/ST10/03938
  Project leader: dr hab. Mirosław Jastrzębski
  Grant type: badawczy własny OPUS
  23.07.2015 - 22.01.2018

 15. Północny Labrador - odkrywanie procesów wczesnej Ziemi.
  NCN: 2014/15/B/ST10/04245
  Project leader: dr hab. Monika Kusiak
  Staff: dr hab. Monika Kusiak, dr Daniel Dunkley, mgr Anna Sałacińska
  Grant type: badawczy własny (OPUS)
  1.07.2015 - 30.06.2018

 16. Europlanet 2020 Research Infrastructure
  H2020: 654208
  Project leader: dr Joanna Gurgurewicz
  Staff: dr Joanna Gurgurewicz, dr Luigi Castaldo, mgr Artur Kuligiewicz, dr hab. Arkadiusz Derkowski
  Grant type: H2020
  1.09.2015 - 31.08.2019
  Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 654208

 17. Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski
  NCN: 2015/17/B/ST10/03295
  Project leader: dr Adam Porowski
  Staff: dr Dorota Kaczor-Kurzawa, dr Przemysław Drzewicz, dr Anna Kutyła - Olesiuk, mgr Anna Rogowska, prof. dr hab. Ewa Słaby, prof. dr hab. Jan Dowgiałło, mgr Magdalena Radzikowska, Krzysztof Szymańczyk, mgr Anna Mulczyk, Ewa Deput, mgr Jacek Retka
  30.08.2016 r. - 29.08.2019 r.© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN