Strona domowa


Projekty badawcze

PROJEKTY BADAWCZE ZAKOŃCZONE W 2015 ROKU, REALIZOWANE W INSTYTUCIE

 1. Rekonstrukcja rozwoju wybranych zbiorników jeziornych w holocenie na podstawie danych izotopowych i paleobiologicznych
  MNiSW: N N306 061740
  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Mirosław‑Grabowska
  Pracownicy: Mirosław-Grabowska J., Obremska M., Zawisza E., Jaskółka A.
  Data rozpoczęcia: 13.05.2011, data zakończenia: 12.03.2015

 2. Synryftowy alkaliczny magmatyzm w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich: wiek, czas trwania i tempo dyferencjacji magmy.
  NCN: 2011/01/B/ST10/04683
  Kierownik projektu: dr hab. Robert Anczkiewicz
  Pracownicy: dr hab. Robert Anczkiewicz, mgr Irena Brunarska
  Data rozpoczęcia: 27.12.2011, data zakończenia: 26.02.2014

 3. Poziomy wapieni pelagicznych jako zapis krótkotrwałych zdarzeń intensywnej sekwencji węgla organicznego i nieorganicznego.
  NCN: 2011/01/B/ST10/04617
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Ciurej
  Pracownicy: dr Agnieszka Ciurej, dr hab. Jarosław Tyszka, dr Maciej Bojanowski
  Data rozpoczęcia: 28.12.2011, data zakończenia: 27.12.2015

 4. Opracowanie mapy strukturalnej podłoża prowincji łupków gazonośnych centralnej Polski w oparciu o dane grawimetryczne i magnetyczne.
  NCN UMO-2011/01/B/ST10/04713
  Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Mazur
  Pracownicy: dr hab. Stanisław Mazur, mgr inż. Mateusz Mikołajczak
  Data rozpoczęcia: 15.12.2011, data zakończenia: 14.08.2015

 5. Wielonarzędziowa metoda przetwarzania danych geochemicznych pochodzących z niewielkiej ilości materii pozaziemskiej powstałej w wyniku procesu wielofazowego.
  NCN: 2011/01/B/ST10/04541
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Słaby
  Pracownicy: dr Michał Śmigielski (WG UW), dr Andrzej Domonik (WG UW), dr Łukasz Kruszewski, mgr Izabela Moszumańska, dr Katarzyna Majzner (WCh UJ), dr Richard Wirth (GeoForschungs Zentrum), Monika Koch‑Mueller (GeoForschungs Zentrum), Hans Juergen Foerster (GeoForschungs Zentrum), Jens Goetze (TU Bergakademie), mgr Katarzyna Lisowiec, dr Paweł Rydelek (WG UW), Ewa Deput
  Data rozpoczęcia: 13.12.2011, data zakończenia: 12.07.2015

 6. Rekonstrukcja środowiska wczesnej jury basenu pienińskiego w oparciu o skład izotopowy tlenu i węgla węglanów i skamieniałości kalcytowych.
  NCN: 2011/03/N/ST10/05518
  Kierownik projektu: mgr Agnieszka Arabas
  Pracownicy: dr hab. Hubert Wierzbowski (PIG PIB), dr Jan Schlogl (Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława, Słowacja)
  Data rozpoczęcia: 21.08.2012, data zakończenia: 20.02.2015

 7. Przedwaryscyjska ewolucja geodynamiczna w strefie waryscyjskiej kolizji terranów w Sudetach: geochemia, zapis tektonometamorficzny oraz geochronologia wybranych skał kopuły orlicko-śnieżnickiej.
  NCN: 2011/03/B/ST10/05638
  Kierownik projektu: dr Mirosław Jastrzębski
  Pracownicy: dr Bartosz Budzyń, dr Wojciech Stawikowski
  Data rozpoczęcia: 30.08.2012, data zakończenia: 29.02.2015

 8. Mars: another planet to approach geoscience issues.
  FNP: TEAM/2011-7/9
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Mege
  Pracownicy: dr Joanna Gurgurewicz, mgr Olga Kromuszczyńska, mgr Krzysztof Dębniak, mgr Timur Borykov, dr Luigi Castaldo, mgr Marta Skiścim, dr Marta Kubiak, mgr Magdalena Makowska
  Data rozpoczęcia: 2011, data zakończenia: 2015

 9. Wykorzystanie zawansowanych badań sejsmicznych 2D do optymalizacji poszukiwań i charakteryzacji złóż węglowodorów niekonwencjonalnych związanych ze skałami łupkowymi na przykładzie rozpoznania utworów triasu i jury w centralnej Polsce.
  NCBiR: BG1/JURASHALE/13
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Krzywiec
  Pracownicy: dr hab. inż. Piotr Krzywiec, mgr inż. Łukasz Słonka, mgr inż. Monika Plech, mgr inż. Mateusz Kufrasa, dr hab. Stanisław Mazur , mgr inż. Mateusz Mikołajczak, mgr Agata Stypa
  Data rozpoczęcia: 01.07.2013, data zakończenia: 31.06.2015

 10. Project: Pioneers into Practice, Climat-KIC
  Europejski Instytut Innowacji i Technologii: DKE/PiP2015/027
  Kierownik projektu: dr Edyta Zawisza
  Typ projektu: Pioneers into Practice Climat-KIC
  Data rozpoczęcia: 17.04.2015, data zakończenia: 04.11.2015

 11. Jak działa nauka? Samouczek odkrywania tajemnic topnienia lodowców w Austrii i na Marsie
  FNP: 26/UD/SKILLS/2015
  Kierownik projektu: dr Anna Łosiak
  Typ projektu: badawczo-popularyzatorski, II Edycja Programu Engage 2014 (44 735 zł)
  Data rozpoczęcia: 01.01.2015, data zakończenia: 31.10.2015

PROJEKTY BADAWCZE W TOKU, REALIZOWANE W INSTYTUCIE

 1. Charakterystyka dewońskich globalnych fluktuacji warunków utleniająco-redukcyjnych w oparciu o zmiany stosunków izotopów molibdenu oraz inne wskaźniki geochemiczne.
  NCN: 2011/03/B/ST10/04602
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Pisarzowska
  Pracownicy: mgr Anna Zagórska
  Data rozpoczęcia: 30.08.2012, data zakończenia: 29.08.2016

 2. Struktura interkalowanego glikolu etylenowego w minerałach ilastych - modelowanie komputerowe.
  NCN: 2012/05/B/ST10/01948
  Kierownik projektu: dr Marek Szczerba
  Pracownicy: dr Marek Szczerba, prof. dr hab. Jan Środoń, dr hab. Michał Skiba
  Data rozpoczęcia: 08.02.2013, data zakończenia: 07.02.2016

 3. Historia rozwoju wysokogórskich tropikalnych jezior (krater Nevado de Toluca, Meksyk) w świetle analizy szczątków Cladocera oraz innych metod paleolimnologicznych.
  NCN: 2012/05/B/ST10/00469
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska
  Pracownicy: prof. dr hab. Krystyna Szeroczyńska, dr Edyta Zawisza, mgr Joanna Stańczak, Elżbieta Kowalczyk
  Typ projektu: badawczy OPUS
  Data rozpoczęcia: 15.01.2013, data zakończenia: 14.01.2016

 4. Stratygrafia izotopowa paleolitycznych warstw kulturowych jaskiń Nietoperzowej i Ciemnej.
  NCN: 2012/05/B/HS3/03751
  Kierownik projektu: dr Magdalena Krajcarz
  Pracownicy: dr Magdalena Krajcarz, prof. dr hab. Teresa Madeyska, dr Maciej Krajcarz, prof. dr hab. Bolesław Ginter
  Typ projektu: "OPUS"
  Data rozpoczęcia: 23.01.2013, data zakończenia: 22.01.2016

 5. Wpływ cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wyższych północnych szerokości paleogeograficznych od późnej kredy do miocenu. Badania numerycznego modelu systemu Ziemi.
  NCN: 2012/07/N/ST10/03419
  Kierownik projektu: mgr Igor Niezgodzki
  Pracownicy: mgr Igor Niezgodzki, dr hab. Jarosław Tyszka
  Typ projektu: projekt badawczy PRELUDIUM
  Data rozpoczęcia: 18.07.2013, data zakończenia: 17.05.2017

 6. Zmiany zakwaszenia i trofii jezior powstałych w wyrobiskach górniczych na Łuku Mużakowa w czasie ostatnich 100 lat na podstawie badań fito- i zooplanktonu.
  NCN: 2012/07/B/ST10/04204
  Kierownik projektu: dr Elwira Sienkiewicz
  Pracownicy: dr Elwira Sienkiewicz, dr Michał Gąsiorowski
  Typ projektu: badawczy własny OPUS
  Data rozpoczęcia: 21.06.2013, data zakończenia: 20.06.2016

 7. Północna czapa lodowa Marsa: wietrzenie krzemianów i powstawanie siarczanów - modelowanie numeryczne, badania analogowe i eksperymentalne.
  NCN:2013/08/S/ST10/00586
  Kierownik projektu: dr Anna Łosiak
  Typ projektu: badawczy własny - Fuga
  Data rozpoczęcia: 1.10.2013, data zakończenia: 30.09.2016

 8. Weryfikacja przydatności agregatów sadzy do datowania metodą radiowęglową i badań składu izotopowego węgla.
  NCN: 2013/09/B/ST10/00040
  Kierownik projektu: dr hab. Helena Hercman
  Pracownicy: dr hab. Helena Hercman, dr Paweł Zawidzki, mgr Agata Trojan
  Typ projektu: badawczy własny OPUS
  Data rozpoczęcia: 28.03.2014, data zakończenia: 27.09.2016

 9. Rekonstrukcja parametrów środowiska ediakaru w oparciu o skały z kratonu wschodnio-europejskiego wolne od przeobrażeń diagenetycznych.
  NCN:2013/10/A/ST10/00050
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Środoń
  Pracownicy: dr M.Paszkowski, dr hab. A.Derkowski, dr A.Pisarzowska, dr A.Kędzior, dr A.Anczkiewicz, prof. dr hab. M.Lewandowski, dr M.Szczerba i szereg osób spoza ING PAN
  Typ projektu: badawczy MAESTRO
  Data rozpoczęcia: 09.06.2014, data zakończenia: 08.06.2018

 10. Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozumienia procesów mobilizacji, transportu i koncentracji związków i pierwiastków na hałdach górnictwa węglowego Górnego Śląska.
  NCN: 2013/11/B/ST10/04960
  Kierownik projektu: dr Łukasz Kruszewski
  Pracownicy: dr Łukasz Kruszewski
  Typ projektu: badawczy własny, OPUS
  Data rozpoczęcia: 15.08.2013, data zakończenia: 12.12.2016

 11. Zmienność stosunków izotopowych we wczesno-archaicznych apatytach jako źródło informacji o pochodzeniu wody / substancji lotnych na Ziemi.
  NCN:2013/11/B/ST10/04753
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Słaby
  Pracownicy: Herve Martin, Richard Wirth, Michael Wiedenbeck, Jens Goetze, Łukasz Birski, Alicja Giera, Izabela Moszumańska, Ewa Deput, Anna Zagórska
  Typ projektu: własny, OPUS
  Data rozpoczęcia: 16.07.2014, data zakończenia: 15.07.2017

 12. Wykorzystanie zmian diagenetycznych do określania homogeniczności zespołów kości kopalnych ze stanowisk archeologicznych.
  NCN: 2014/13/D/HS3/03842
  Kierownik projektu: dr Maciej T. Krajcarz
  Pracownicy: dr Maciej T. Krajcarz, dr Magdalena Krajcarz
  Typ projektu: projekt własny "SONATA"
  Data rozpoczęcia: 09.02.2015, data zakończenia: 08.02.2018

 13. Rekonstrukcja zmian klimatycznych ostatnich 200 000 lat i ich wpływu na ekosystem wodny na podstawie subfosylnych zespołów Cladocera zdeponowanych w osadach jeziora Peten Itza (północna Gwatemala).
  NCN: 2014/13/B/ST10/02534
  Kierownik projektu: dr Edyta Zawisza
  Pracownicy: prof dr hab. Krystyna Szeroczyńska, mgr Marta Wojewódka, dr Izabela Zawiska
  Typ projektu: badawczy własny OPUS
  Data rozpoczęcia: 10.02.2015, data zakończenia: 09.02.2018

 14. Proweniencja skał klastycznych w przed-dewońskich basenach osadowych Sudetów i ich ewolucja w orogenezie waryscyjskiej: wiek U-Pb cyrkonów detrytycznych i ścieżki P-T-t.
  NCN: 2014/15/B/ST10/03938
  Kierownik projektu: dr hab. Mirosław Jastrzębski
  Typ projektu: badawczy własny OPUS
  Data rozpoczęcia: 23.07.2015, data zakończenia: 22.01.2018

 15. Północny Labrador - odkrywanie procesów wczesnej Ziemi.
  NCN: 2014/15/B/ST10/04245
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Kusiak
  Pracownicy: dr hab. Monika Kusiak, dr Daniel Dunkley, mgr Anna Sałacińska
  Typ projektu: badawczy własny (OPUS)
  Data rozpoczęcia: 1.07.2015, data zakończenia: 30.06.2018

 16. Infrastruktura badawcza EUROPLANET 2020
  H2020: 654208
  Kierownik projektu: dr Joanna Gurgurewicz
  Pracownicy: dr Joanna Gurgurewicz, dr Luigi Castaldo, mgr Artur Kuligiewicz, dr hab. Arkadiusz Derkowski
  Typ projektu: H2020
  Data rozpoczęcia: 1.09.2015, data zakończenia: 31.08.2019
  Europlanet 2020 RI has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 654208

 17. Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski
  NCN: 2015/17/B/ST10/03295
  Kierownik projektu: dr Adam Porowski
  Pracownicy: dr Dorota Kaczor-Kurzawa, dr Przemysław Drzewicz, dr Anna Kutyła - Olesiuk, mgr Anna Rogowska, prof. dr hab. Ewa Słaby, prof. dr hab. Jan Dowgiałło, mgr Magdalena Radzikowska, Krzysztof Szymańczyk, mgr Anna Mulczyk, Ewa Deput, mgr Jacek Retka
  Data rozpoczęcia: 30.08.2016 r., data zakończenia: 29.08.2019 r.© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN