Strona domowa


Aktualności
2019
23.01.2019

NAUKI O ZIEMI I UKŁADZIE SŁONECZNYM POD WSPÓLNYM SZYLDEM SZKOŁY DOKTORSKIEJ GEOPLANET
Ogromny potencjał naukowy, dydaktyczny oraz infrastrukturalny to filary oferty jaką 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk przygotowało dla doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.
Szkoła Doktorska GEOPLANET, oficjalnie powołana do życia 23 stycznia 2019r., to interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 placówek naukowych:
 • Centrum Astronomicznego im. M.Kopernika PAN;
 • Centrum Badań Kosmicznych PAN;
 • Centrum Fizyki Teoretycznej PAN;
 • Instytutu Geofizyki PAN;
 • Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN;
 • Instytutu Nauk Geologicznych PAN;
 • Instytutu Oceanologii PAN.
Czynnikiem spajającym Szkołę, jest pokrewna, często wspólna dla tworzących Szkołę instytutów metodyka badawcza, wykorzystująca aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.
Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie istotne novum zarówno w skali kraju jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.
Do głównych zadań szkoły należeć będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.:
 • zmian klimatycznych
 • dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych
 • naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie
 • ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych (w tym gospodarki wodnej)
 • monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym
 • rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

2018
2018-10-01

Dnia 13 września 2018 r. firma Petroleum Experts Limited dostarczyła na podstawie umowy Instytutowi Nauk Geologicznych PAN 10 bezpłatnych licencji edukacyjnych na użytkowanie oprogramowania Move o wartości 1 308 000.00 GBP. Program służy przede wszystkim do dwu- i trójwymiarowych analiz i modelowań strukturalnych.

Szczegółowe informacje na temat oprogramowania są dostępne na stronie: https://www.mve.com/
2018-09-17

W dniach 12-14.09.2018 roku na terenie gminy Istebna w CSW Halniak odbyło się 11 Geosymposium Młodych Naukowców. W Istebnej spotkało się blisko 60-ciu studentów, doktorantów, młodych doktorów i naukowców z dziedzin szeroko pojętych nauk o Ziemi: geografia, geologia, geofizyka, ochrona środowiska, którzy przedstawili wyniki swoich prac i podzielili się nimi z innymi.
Organizatorem geosympozjum było Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, na którym swój doktorat prowadzi Rafał Juroszek z Koniakowa Matyski. To właśnie młody Koniakowianin był jednym z inicjatorów zorganizwania tego wyjątkowego wydarzenia.

W uroczystym otwarciu udział wzięli wójt gminy Istebna - Henryk Gazurek wraz z zastępcą Józefem Polokiem, a także Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła - Andrzej Kudełka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Elżbieta Legierska-Niewiadomska oraz kierownik promocji Aneta Legierska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. Ewa Słaby z Instytutu Nauk o Ziemi z Polskiej Akademii Nauk oraz prof. Leszek Marynowski.
2018-09-12

Prezydium Centrum Geoplanet zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2018/19. Uroczystość odbędzie się 1 października br. o godzinie 12:00 w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie (ul. Bartycka 18).

Wykład inauguracyjny Global warming - physycist's perspective wygłosi prof. dr hab. Szymon Malinowski (Dyrektor Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Geofizyki PAN, Fizyk atmosfery, Specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych).

Podczas uroczystości zostanie przedstawiona idea Szkoły Doktorskiej Centrum Geoplanet. Tematem przewodnim Szkoły będą zmiany klimatyczne, temat łączący obszary badawcze instytutów zrzeszonych w Geoplanet.

Program »
2018-04-05

The 5th Slovenian Geological Congress will be held in a coal-mine town of Velenje in Slovenia between 3rd - 5th October 2018.
This will be prolonged into a transboundary post-congress field trip on Geology, Hydrogeology and Geothermy of NE Slovenia and N Croatia, under the patronage of the IAH Commission on Mineral and Thermal Waters (CMTW IAH), between 6.-8. October 2018.
The official languages are both, Slovene and English, and we plan to have a separate session on mineral and thermal waters with your contributions.
The Congress official web-site: http://www.geo-zs.si/5SGK/index_en.html

Jako sekretarz CMTW IAH serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych poznaniem hydrogeologii wód mineralnych i termalnych Słowenii do uczestnictwa w Kongresie i sesji terenowej.
Pozdrawiam
dr Adam Porowski
2018-03-05

Instytut Nauk Geologicznych PAN i Instytut Geofizyki PAN zaprasza do wzięcia udziału w konferencji SEISMIX 2018, która odbędzie się w dniach 17‑22.06.2018 r. w Krakowie.

Więcej informacji: http://seismix2018.pl
Rejestracja: http://seismix2018.pl/rejestracja
2018-01-12

Siudait - to nowy minerał znaleziony przez pracownika ING PAN i opisany wspólnie w zespole z Rosjanami (Nikita Czukanow, Ramiza Rascwetajewa, Łukasz Kruszewski, Sergej Aksenow, Wiaczesław Rusakow, Sergej Britwin, Swetłana Wożczikowa). Jest to pierwszy zatwierdzony przez Międzynarodową Komisję Mineralogiczną (IMA) nowy minerał znaleziony i opisany w Polskiej Akademii Nauk. Minerał należy do rozrastającej się grupy eudialitu; jego bardzo skomplikowany chemizm opisuje wzór:
Na8(Mn2+2Na)Ca6(Fe3+,Mn2+)3Zr3NbSi24(Si,[],Ti)O74(OH)2Cl*5H2O

Więcej informacji:
https://www.mindat.org/min-52678.html »
2018-01-05

Historical Highlights
The Birth of the Modern Oil Industry in the Northern Carpathians
Piotr Krzywiec


Więcej informacji:
EXPLORER JANUARY 2018 »
2017

2017-11-22

W dniu 21 listopada 2017 r. zmarł w wieku 62 lat prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, geolog
Z prawdziwym żalem żegnamy Pana Profesora, który prawie całe swoje życie zawodowe spędził w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, w Ośrodku Badawczym w Warszawie.
Pasją Jego była geologia obszarów polarnych Arktyki i Antarktyki. Prowadzone przez Niego badania dotyczyły przede wszystkim problematyki z zakresu szeroko pojmowanej sedymentacji i diagenezy morskich osadów bogatych w fosfor. Osiągnięcia badawcze Pana Profesora wniosły znaczący postęp w geologii, a Jego nowatorskie tezy o autogenicznym pochodzeniu fosforanu wapniowego w systemach osadowych przyniosły Jemu duże uznanie wśród naukowców.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 grudnia 2017 r. na cmentarzu komunalnym Południowym, Antoninów, o godzinie 12.30, w sali pożegnań świeckich.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Nekrolog

2017-11-17

W dniu 15 listopada zmarła w wieku 70 lat Bożena Przybysz, długoletni pracownik biblioteki naszego Instytutu.
Osoba ciepła, uśmiechnięta, z wielką pogodą ducha, sumienna, oddana pracy i zawsze życzliwa. Na 50-lecie Instytutu została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Nekrolog

2017-11-02

W dniu 29 października zmarła w wieku 88 lat dr Wanda Laskowska-Wysoczańska, geolog.
Specjalistka w dziedzinie geologii czwartorzędu, ceniona badaczka Kotliny Sandomierskiej, związana przez niemal całe życie zawodowe z naszym Instytutem. Była osobą sumienną, pogodną, życzliwą, wspaniałą koleżanką. Z wielkim żalem żegnamy Panią Wandę.Wspieramy w smutku naszego Kolegę Tadeusza.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Nekrolog
2017-05-19

Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza na 21 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
Wydarzenie odbędzie się w sobotę 3 czerwca 2017 r. w godzinach: 11:00‑20:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Więcej informacji:
www.pikniknaukowy.pl/artykul/844425,17_Piknik_Naukowy » www.facebook.com/PiknikNaukowy »

Galeria 1»
Galeria 2»
2017-05-11

Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza na Noc Muzeów 2017.
Wydarzenie odbędzie się 19‑20 maja 2017 r. od 19:00 - 01:00 w ING PAN w Ośrodku Badawczym w Krakowie przy ulicy Senackiej 3.

Więcej informacji:
www.ing.pan.pl/muzeum/indeksm.htm » facebook.com/muzeumgeologiczneingpan »

2017-05-05

3 maja 2017 roku zmarł w wieku 72 lat prof. dr hab. Stanisław Hałas, fizyk
Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego członka Rady Naukowej ING PAN, wybitnego uczonego w zakresie spektroskopii mas, geochemii, izotopów i geochronologii. Był pasjonatem nauki, wspaniałym człowiekiem, ciepłym i życzliwym. Mieliśmy ten zaszczyt, że był przyjacielem naszego Instytutu. Pozostanie z nami w naszych myślach i wspomnieniach.
Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Nekrolog


2017-04-28

Umowa o współpracy LOTOS Petrobaltic z Polską Akademią Nauk

26 kwietnia 2017 roku w murach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy ramowej o współpracy pomiędzy LOTOS Petrobaltic S.A. a Instytutem Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutem Geofizyki PAN.

Umowa w imieniu LOTOS Petrobaltic została podpisana przez pana Grzegorza Strzelczyka - Prezesa Zarządu Spółki, panią prof. dr hab. Ewę Słaby - Dyrektora ING PAN oraz dr hab. inż. Beatę Orlecka - Sikorę, prof. nadzw. IGF PAN - Dyrektora IGF PAN.

Umowa dotyczy realizacji wspólnych badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców energetycznych, ma na celu opracowanie nowych rozwiązań łącznie z ewentualnym wdrożeniem ich do obrotu gospodarczego. W trakcie spotkania omówiono różne aspekty planowanej współpracy badawczo-rozwojowej między LOTOS Petrobaltic S.A. a Instytutami Badawczymi PAN, podkreślono również efekty synergii oraz znacznej wartości dodanej, które powinno się dać osiągnąć w efekcie nawiązanej współpracy, tak w zakresie strategii poszukiwawczej węglowodorów jak i różnego rodzaju aspektów badań z zakresu geologii i geofizyki. Bezpośrednio po spotkaniu pierwsze projekty badawczo rozwojowe dotyczące obszaru Bałtyku, które mogłyby być zrealizowane w ramach podpisanej umowy.

- Dokument ten otwiera drogę do realizacji wspólnych projektów i współpracy LOTOS Petrobaltici a Instytutami - mówi Grzegorz Strzelczyk - wierzę, że współpraca firm z nauką dotycząca polskiego przemysłu, przyniesie korzyści naszej gospodarce.

- Prace badawcze podejmowane w naszych instytutach zorientowane są na zdobycie nowej wiedzy o procesach zachodzących w geosystemie, która to wiedza coraz częściej zorientowana jest na zastosowania praktyczne. Współpraca z LOTOS Petrobaltic otwiera w tym obszarze absolutnie nowe perspektywy dla wszystkich uczestników podpisanej umowy - mówi Ewa Słaby

W opinii Piotra Krzywca z ING PAN dla ING PAN i IGF PAN możliwość współpracy z tak renomowaną firmą jaką jest LOTOS Petrobaltic będzie bez wątpienia okazją do znacznego rozszerzenia naszego know-how i doświadczenia we współpracy z przemysłem naftowym, a zarazem - dzięki dostępowi do niezwykle ciekawych danych - stworzy okazję do przeprowadzenia bardzo ciekawych projektów badawczych o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia budowy i ewolucji geologicznej Polski.Figura: fragment mapy Stanisława Staszica "Carta Geologica totus Poloniae, Moldaviae, Transylvaniae, Hungariae et Valachiae" (1806) pokazujący m.in. powierzchniowe wystąpienia węglowodorów i skał bogatych w materię organiczną w rejonie Jasło‑Drohobycz‑Kałusz.
2017-04-03

Piotr Krzywiec złożyl niedawno do druku artykuł zatytułowany "Birth and Development of Oil and Gas Industry in the Northern Carpathians (until 1939)", który będzie jednym z rozdziałów w przygotowywanym przez Geological Society of London tomie GSL Special Publication zatytułowanym "History of the European Oil and Gas Industry". Poniżej zamieszczamy abstrakt tej publikacji:

Northern segments of the Carpathians stretching between Limanowa (Poland) and Kosów (Ukraine) belonged in late XIX and in early XX centuries to the most prolific hydrocarbon provinces in the world. The earliest written accounts of natural occurrences of hydrocarbon in the Carpathians date back to the XVI century. In XVII and early XIX centuries Rzączyński, Kluk, Hacquest and Staszic provided accounts on methods of practical use of oil. Staszic's geological map shows numerous oil seeps and different rock types containing hydrocarbons. The development of oil industry was triggered by Łukasiewicz's discovery of oil distillation process and construction of kerosene lamp. Following this, oil industry flourished in the Northern Carpathians. Oil production peaked up to 2 million tons of crude oil in 1910. In the subsequent years, level of oil production was steadily decreasing due to turbulent economy. Exploration for oil, gas and ozokerite resulted in development modern micropaleontology and geological mapping, with prime example of regional coverage of almost entire northern Carpathians provided by Geological Atlas of Galicia consisting of 99 high quality geological maps in scale 1:75 000. Geophysical surveying techniques were applied for subsurface mapping, and higher education institutions were established in order to support exploration efforts.

W artykule znajdzie się 20 figur pokazujących publikacje, mapy, przekroje geologiczne itd. związane z rozwojem przemysłu naftowego i geologii naftowej w północnych Karpatach. Wiele z tych ilustracji będzie wydrukowana w kolorze, dzięki czemu stare geologiczne mapy i przekroje zostaną zaprezentowane w swojej pełnej krasie. Publikacja kolorowych figur była możliwa dzięki finansowemu wsparciu PGNiG S.A. oraz ORLEN Upstream Sp. z o.o., za co niniejszym składamy serdeczne podziękowania.

2017-03-27

Ross KIELMAN (Department of Geosciences, Swedish Museum of Natural History, Stockholm)
W dniu 23 marca 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie ING PAN O/B Kraków przy ulicy Senackiej 1 został wygłoszony referat zatytułowany: "Investigating the reliability of data from ancient detrital zircon populations using a tonalitic source analogue"

Więcej informacji: Seminaria »
2017-03-27

"Hałdy bez tajemnic: od spektroskopii do eksperymentu (ING PAN)"
Aby w pełni scharakteryzować skały i minerały hałd, posiłkujemy się zwykle najpierw proszkową dyfrakcją rentgenowską (PXRD), a następnie mikroskopią skaningową (SEM) i mikrosondą elektronową (EPMA, technika WDS). W ING PAN poszliśmy jednak dalej. Dzięki oprogramowaniu TOPAS i zaangażowaniu metody Rietvelda możemy przekształcać dane PXRD uzyskując nowe, precyzyjne, wspomagane bogatą dokumentacją statystyczną informacje odnośnie struktury (parametry komórek elementarnych), oraz dane ilościowe (ilościowa analiza fazowa).
Wyposażenie naszego mikroskopu skaningowego w system standaryzowanych analiz EDS (spektroskopia rozkładu energii fali) umożliwiło z kolei wykonywanie wysokiej jakości analiz chemicznych w mikroobszarze dla minerałów (głównie uwodnionych siarczanów).

Czytaj więcej  » 
2017-03-27

"Gazy znane i nieznane: spektrometryczno‑chromatograficzny sukces w ING PAN"
W ramach grantu NCN zakupiono przenośny system GASMET DX4000 ze spektrometrem FTIR do jednoczesnego pomiaru organicznych i nieorganicznych związków gazowych.
Jako pierwsi na świecie dokonaliśmy najszerszych jak dotąd pomiarów składu produktów samozapłonu węgla, przynajmniej tych występujących w środowisku geologicznym; wśród wyników są także stężenia związków które jak dotąd nie były badane w takim kontekście, np. GeCl4, AsH3, SiF4, furan, disiarczek metylu, izomery pinenu, itd.

Czytaj więcej  » 

2017-03-21

Instytut Nauk Geologicznych PAN i Life-ORIGINS COST Action zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Early Earth and ExoEarths: origin and evolution of life, która odbędzie się w dniach 3‑7.04.2017 w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: http://lifeorigins2017.ing.pan.pl
2017-03-21

Instytut Nauk Geologicznych PAN, Komitet Badań Czwartorzędu PAN oraz Komisja Naukowa Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego zaprasza na VIII Sesję Paleolimnologiczną, której głównym tematem będą metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych.
Sesja odbędzie się 30‑31 marca 2017 r. w ING PAN przy ulicy Twardej 51/55 w Warszawie.

Więcej informacji: Konferencje »
2016
2016-11-03

W dniach 3‑4 listopada 2016 w Ośrodku Badawczym w Krakowie odbyło się seminarium doktorantów i młodych pracowników ING PAN.

Więcej informacji: Seminaria »
2016-10-28

Climathon Warszawa 2016
28 października 2016 w siedzibie ING PAN w Warszawie oraz 120 innych miastach świata (35 państw) odbyły się 24h godzinne warsztaty klimatyczne w których udział wzięło ponad 1400 osób (41 osób w Warszawie).

Galeria »
Wywiad z prof. Ewą Słaby oraz mgr Martą Wojewódką w Polskim Radiu »
Więcej informacji: Konferencje »
2016-10-13

W dniach 13‑16.10.2016 odbył się III Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Geologicznych. W Zjeździe udział wzięło łącznie 112 studentów, doktorantów i zaproszonych gości. Instytut Nauk Geologicznych objął patronatem zjazd.

Galeria »
Więcej informacji: Konferencje »
2016-10-06

Jubileusz 60-lecia Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
W dniu 6 października 2016 roku Instytut Nauk Geologicznych PAN, uroczyście obchodził rocznice 60-lecia powstania Instytutu.
Z tej okazji odbyła się w Pałacu Staszica w Warszawie konferencja jubileuszowa, w której udział wzięło ok. 130 osób. Pałac Staszica, wielkiego geologa, naukowca, społecznika, myśliciela doby oświecenia był miejscem szczególnym dla naszej uroczystości, obchodów rocznicowych instytucji geologicznej.

Galeria »
Więcej informacji: Jubileusz 60-lecia »
2014
2014-12-16

Dzień Otwarty Instytutu Nauk Geologicznych PAN
WROCŁAW 16 grudnia 2014

Czytaj więcej »
2014-12-12

Dzień Otwarty Instytutu Nauk Geologicznych PAN
KRAKÓW 12 grudnia 2014

Czytaj więcej »
2014-12-05

Dzień Otwarty Instytutu Nauk Geologicznych PAN
WARSZAWA 5 grudnia 2014

Czytaj więcej »
2014-12-02

28 listopada 2014 r. w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej w Krakowie, odbyła się Uroczystość Jubileuszu 85. Urodzin Profesora Krzysztofa Birkenmajera zorganizowana przez PAU, PAN - Oddział w Krakowie i ING PAN.

Program
Powinszowania od pracowników O. B. w Krakowie
Galeria zdjęć z Uroczystości
  2014-10-06

6 października 2014 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyło się Odnowienie doktoratu Profesora Ryszarda Gradzińskiego.
Profesor Ryszard Gradziński uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1963 r.

Odnowienie doktoratów wybitnych naukowców
2014-02-17

Prof. Krzysztof Birkenmajer, jeden z najwybitniejszych na świecie badaczy rejonów polarnych otrzymał Super Kolosa - najbardziej prestiżową polską nagrodę podróżniczą.

Super Kolos [PAP]
Uroczystość w krakowskim Magistracie
Galeria zdjęć z uroczystości
2013
2013-11-25

Wizyta Prezydenta Azerbejdżańskiej Akademii Nauk w ING PAN
2013-11-06

Uroczystość renowacji nagrobka Ludwika Zejsznera
6 listopada 2013 roku odbyła się na Cmentarzu Rakowickim bardzo ważna dla środowiska geologicznego uroczystość - JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak i dyrektor Instytutu Nauk Geologicznych PAN prof. dr hab. Marek Lewandowski dokonali odsłonięcia odnowionego grobu prof. Ludwika Zejsznera (1805-1871).

Czytaj więcej »

© 2003-2018  Instytut Nauk Geologicznych PAN