Strona domowa


Uroczystości i wspomnienia

3.05.2017
3 maja 2017 roku zmarł w wieku 72 lat prof. dr hab. Stanisław Hałas, fizyk
Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego członka Rady Naukowej ING PAN, wybitnego uczonego w zakresie spektroskopii mas, geochemii, izotopów i geochronologii. Był pasjonatem nauki, wspaniałym człowiekiem, ciepłym i życzliwym. Mieliśmy ten zaszczyt, że był przyjacielem naszego Instytutu. Pozostanie z nami w naszych myślach i wspomnieniach.

11.01.2017
11 stycznia 2017 roku zmarł prof. Jerzy Znosko - wybitny uczony, badacz w dziedzinie geologii regionalnej i struktur geologicznych Polski i Świata, członek rzeczywisty PAN.

23.06.2015
23 czerwca 2015 roku zmarła prof. dr hab. Elżbieta Turnau
- związana z Ośrodkiem Badawczym w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk od jego powstania, niegdyś kierownik Studium Doktoranckiego, zastępca kierownika Zakładu Geologii Dynamicznej ING PAN, później zastępca kierownika Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie - paleobotanik, stratygraf karbonu i dewonu. Była autorką wielu publikacji i opracowań, laureatką nagród naukowych, członkiem międzynarodowych towarzystw, wieloletnim członkiem Rady Naukowej ING PAN, człowiekiem wielkiej wiedzy i pasji.

7.01.2015
31 grudnia 2014 roku zmarł prof. dr hab. Ryszard Gradziński - wybitny polski geolog i dwukrotny kierownik Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, który Jego rządom bardzo wiele zawdzięcza.


2.12.2014
28 listopada 2014 r. w Dużej Auli Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej w Krakowie, odbyła się
Uroczystość Jubileuszu 85. Urodzin Profesora Krzysztofa Birkenmajera
zorganizowana przez PAU, PAN - Oddział w Krakowie i ING PAN
Program
Powinszowania od pracowników O. B. w Krakowie
Galeria zdjęć z Uroczystości


17.02.2014
Prof. Krzysztof Birkenmajer, jeden z najwybitniejszych na świecie badaczy rejonów polarnych otrzymał Super Kolosa - najbardziej prestiżową polską nagrodę podróżniczą
Super Kolos [PAP]
Uroczystość w krakowskim Magistracie
Galeria zdjęć z uroczystości


6.10.2014
6 października 2014 r. w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego na uroczystym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbyło się
Odnowienie doktoratu Profesora Ryszarda Gradzińskiego
Profesor Ryszard Gradziński uzyskał stopień doktora Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1963 r.
Odnowienie doktoratów wybitnych naukowców

27.11.2013
Zmarł dr Stanisław Czarniecki - współtwórca i wieloletni pracownik Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

25.11.2013
Wizyta Prezydenta Azerbejdżańskiej Akademii Nauk w ING PAN

25.10.2013
Zmarł prof. Jan Kutek - członek Rady Naukowej naszego Instytutu© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN