Strona domowa


Odeszli od nas
26.02.2019

23 lutego 2019 r. po krótkiej chorobie zmarł w wieku 90 lat
Ś†P
prof. dr inż. KRZYSZTOF LUDWIK BIRKENMAJER

nekrolog »

wybitny polski geolog i polarnik,
badacz Pienin, Tatr, Alp, Spitsbergenu, Grenlandii, Antarktydy,
autor mapy geologicznej Pienin, licznych map obszarów polarnych i setek artykułów naukowych,
profesor Instytutu Nauk Geologicznych PAN, mentor i wychowawca wielu pokoleń geologów

członek rzeczywisty PAN i czynny PAU, honorowy przewodniczący Komitetu Badań Polarnych PAN, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
Tracimy w Nim ostatniego reprezentanta pokolenia twórców naszej krakowskiej placówki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 marca w kaplicy
na cmentarzu Rakowickim w Krakowie o godz. 11.40.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

Kondolencje :
UMK w Toruniu »  Centrum Studiów Polarnych »  Instytut Paleobiologii PAN » UMCS w Lublinie »   Uniwersytet Wrocławski ING »  Uniwersytet Warszawski IGP »  Dr. Susan Barr, Oslo - Immediate Past President IASC »  Prof. Jeronimo Lopez Martinez - Immediate Past President of SCAR »  
Louwrens Hacquebord, Univ. Groningen - Former Vice-President of IASC »  Dr. Andrey Glazovsky, Senior Glaciologist, Russian Academy of Sciences »

22.11.2017
W dniu 21 listopada 2017 r. zmarł w wieku 62 lat prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, geolog
Z prawdziwym żalem żegnamy Pana Profesora, który prawie całe swoje życie zawodowe spędził w Instytucie Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, w Ośrodku Badawczym w Warszawie.
Pasją Jego była geologia obszarów polarnych Arktyki i Antarktyki. Prowadzone przez Niego badania dotyczyły przede wszystkim problematyki z zakresu szeroko pojmowanej sedymentacji i diagenezy morskich osadów bogatych w fosfor. Osiągnięcia badawcze Pana Profesora wniosły znaczący postęp w geologii, a Jego nowatorskie tezy o autogenicznym pochodzeniu fosforanu wapniowego w systemach osadowych przyniosły Jemu duże uznanie wśród naukowców.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 grudnia 2017 r. na cmentarzu komunalnym Południowym, Antoninów, o godzinie 12.30, w sali pożegnań świeckich.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

17.11.2017
W dniu 15 listopada zmarła w wieku 70 lat Bożena Przybysz, długoletni pracownik biblioteki naszego Instytutu
Osoba ciepła, uśmiechnięta, z wielką pogodą ducha, sumienna, oddana pracy i zawsze życzliwa. Na 50-lecie Instytutu została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia w pracy zawodowej.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

2.11.2017
W dniu 29 października zmarła w wieku 88 lat dr Wanda Laskowska-Wysoczańska, geolog
Specjalistka w dziedzinie geologii czwartorzędu, ceniona badaczka Kotliny Sandomierskiej, związana przez niemal całe życie zawodowe z naszym Instytutem. Była osobą sumienną, pogodną, życzliwą, wspaniałą koleżanką. Z wielkim żalem żegnamy Panią Wandę.Wspieramy w smutku naszego Kolegę Tadeusza.
Dyrekcja i pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych PAN

3.05.2017
3 maja 2017 roku zmarł w wieku 72 lat prof. dr hab. Stanisław Hałas, fizyk
Z wielkim żalem żegnamy wieloletniego członka Rady Naukowej ING PAN, wybitnego uczonego w zakresie spektroskopii mas, geochemii, izotopów i geochronologii. Był pasjonatem nauki, wspaniałym człowiekiem, ciepłym i życzliwym. Mieliśmy ten zaszczyt, że był przyjacielem naszego Instytutu. Pozostanie z nami w naszych myślach i wspomnieniach.

11.01.2017
11 stycznia 2017 roku zmarł prof. Jerzy Znosko - wybitny uczony, badacz w dziedzinie geologii regionalnej i struktur geologicznych Polski i Świata, członek rzeczywisty PAN.

23.06.2015
23 czerwca 2015 roku zmarła prof. dr hab. Elżbieta Turnau, paleobotanik
Związana z Ośrodkiem Badawczym w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk od jego powstania, niegdyś kierownik Studium Doktoranckiego, zastępca kierownika Zakładu Geologii Dynamicznej ING PAN, później zastępca kierownika Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie - paleobotanik, stratygraf karbonu i dewonu. Była autorką wielu publikacji i opracowań, laureatką nagród naukowych, członkiem międzynarodowych towarzystw, wieloletnim członkiem Rady Naukowej ING PAN, człowiekiem wielkiej wiedzy i pasji.

7.01.2015
31 grudnia 2014 roku zmarł prof. dr hab. Ryszard Gradziński - wybitny polski geolog i dwukrotny kierownik Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie, który Jego rządom bardzo wiele zawdzięcza.

27.11.2013
Zmarł dr Stanisław Czarniecki - współtwórca i wieloletni pracownik Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie

25.10.2013
Zmarł prof. Jan Kutek - członek Rady Naukowej naszego Instytutu© 2003-2019  Instytut Nauk Geologicznych PAN