Tablica ogłoszeń
Ogłoszenia o likwidacji zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego


06.08.2018
Ogłoszenie o sprzedaży skaningowego mikroskopu elektronowego JEOL typ: JSM-840A
Ogłoszenie [pdf] »   


Oferty pracy


4.02.2019
Instytut Nauk Geologicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w Ośrodku Badawczym we Wrocławiu w ramach projektu NCN pt.: "Charakter kambro-ordowickiego bimodalnego magmatyzmu związanego z ryftingiem Gondwany z perspektywy NE części Masywu Czeskiego w świetle zintegrowanych badań terenowych, geochemicznych i izotopowych skał i minerałów, zwłaszcza cyrkonów"
Ogłoszenie [pdf] »    Wynik konkursu [pdf] »

4.02.2019
Instytut Nauk Geologicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w Ośrodku Badawczym w Warszawie w ramach projektu NCN pt.: "Stratygrafia, procesy depozycyjne i post-depozycyjne na paleolitycznych stanowiskach jaskiniowych Azji Środkowej"
Ogłoszenie [pdf] »    Wynik konkursu [pdf] »

22.01.2019
Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w ogłoszeniu:

Ogłoszenie [pdf] »   

21.01.2019
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs na stypendium naukowe w Ośrodku Badawczym w Krakowie do projektu NCN 2017/25/B/ST10/01675:
"Mechanizm i kinetyka rehydroksylacji minerałów ilastych kluczem do nowej metody datowań archeologicznych (RHX-Clay)".

Ogłoszenie [pdf] »   Wynik konkursu [pdf] »

21.01.2019
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko asystenta w zakresie geochronologii.
Ogłoszenie [pdf] »   

17.01.2019
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko technika w projekcie NCN pt. Czynniki kontrolujące morfogenezę i biomineralizację szkieletu otwornic.
Ogłoszenie [pdf] » 


Uwaga! Poniższe informacje dostępne są wyłącznie dla autoryzowanych użytkowników
(ING PAN)

I. Materiały i Informacje Instytutowe -
Ogłoszenia dla pracowników


Akty prawne, Zarządzenia i Decyzje Dyrektora, Regulaminy, Ogłoszenia bieżące, Formularze


II. NAUKA - ważne informacje zewnętrzne

Informacje, Wydarzenia naukowe, Konferencje, Stypendia, Staże, Konkursy