Strona domowa


Seminaria
w Ośrodkach Badawczych Instytutu
2017
3.11.2017 Łukasz Kruszewski (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)
Goldschmidt 2017 - Co słychać w świecie geochemii
Warszawa
Twarda 51/55
12.00
Zaproszenie  » 
4.07.2017 Monika A. Kusiak (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu: cyrkon w mikro- i nano-skali
Warszawa
Twarda 51/55
11.00
Zaproszenie  » 
27.04.2017 Ryszard K. Borówka
Nowe stanowisko interglacjalnych osadów jeziornych w Gorzowie Wielkopolskim ze szczątkami nosorożca Stephanorhinus kirchbergensis (Jager, 1839)
Warszawa
Twarda 51/55
11.00
Zaproszenie  » 
26.04.2017 Eiichi Setoyama (Energy & Geoscience Institute (EGI), University of Utah)
Re-evaluation of Chronostratigraphy and Petroleum Systems - EGI Oceans Region 2: Central & North Atlantic
Kraków
Senacka 1
13.00
Zaproszenie  » 
23.03.2017 Ross KIELMAN (Department of Geosciences, Swedish Museum of Natural History, Stockholm)
Investigating the reliability of data from ancient detrital zircon populations using a tonalitic source analogue
Abstract  » 
Kraków
Senacka 1
11.00
Zaproszenie  » 
2016
3‑4.11.2016 W dniach 3‑4 listopada 2016 w Ośrodku Badawczym w Krakowie odbyło się seminarium doktorantów i młodych pracowników ING PAN.
Podczas dwudniowego spotkania, młodzi uczestnicy ze wszystkich trzech ośrodków, wygłosili łącznie 26 referatów na tematy związane z ich bieżącą aktywnością badawczą w instytucie, realizacją pracy doktorskiej lub działalnością popularyzacyjną. Wystąpienia obejmowały sześć sesji referatowych, a po każdej z wygłoszonych prezentacji miała miejsce krótka dyskusja, w której udział brali młodzi prelegenci, opiekunowie doktorantów, a także profesorowie oraz goście.
Ponadto młodzi uczestnicy krakowskiego seminarium mieli okazję zwiedzić Laboratorium Minerałów Ilastych, Preparatyki Geologicznej oraz Geochemii Izotopów.
Kraków
Senacka 1
11.00Program  » 
20.10.2016 Łukasz Kruszewski (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)
Kompleksowa analiza gazów pożarowych i prezentacja przenośnego systemu FTIR GASMET DX4000
Warszawa
Twarda 51/55
12.00
Zaproszenie  » 
2015
9.12.2015 Łukasz Słonka (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)
Zastosowanie inwersji sejsmicznej i analizy atrybutów sejsmicznych w interpretacji sejsmostratygraficznej i predykcji litologii
Warszawa
Twarda 51/55
10.00
6.10.2015 Agata Stypa (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)
Analiza subsydencji w badaniach basenów osadowych: metodyka i zastosowanie
Warszawa
Twarda 51/55
11.00
6.10.2015 Mateusz Kufrasa (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)
Bilansowanie przekrojów geologicznych: metodyka i zastosowanie
Warszawa
Twarda 51/55
11.00
14.04.2015 Oksana Kuzmenkova (Republican Unitary Enterprise "Belarussian State Geological Center")
________ _________ ________ _____ ________
Referat zostanie wygłoszony w języku rosyjskim.
Kraków
Senacka 1
12.00
17.03.2015 Michał KROBICKI1,2, Anna FELDMAN-OLSZEWSKA3, Jolanta IWAŃCZUK3, Oleg HNYŁKO4, Iuliana LAZAR5, Doru BADESCU5, Michaela GRADINARU5
(1PIG-PIB Oddział Karpacki; 2AGH Kraków; 3PIG-PIB Warszawa; 4Ukraińska Akademia Nauk, Lwów; 5Uniwersytet w Bukareszcie)
Karpackie utwory wulkanogeniczne pogranicza jury i kredy Gór Czywczyńskich (Ukraina) i Marmaroskich (Rumunia)
Kraków
Senacka 1
12.00
3.03.2015 Michał Krobicki (Państwowy Instytut Geologiczny, Kraków; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)
Paleobiogeograficzne znaczenie wczesnojurajskich małży grupy Lithiotis a geotektoniczna historia bloku Lhasy
Kraków
Senacka 1
12.00
11.02.2015 Agata Stypa (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Warszawie)
Termochronologia - przegląd metod badawczych
Warszawa
Twarda 51/55
10.00
11.02.2015 Peter Andras (Durham University, Durham, UK)
Diagenesis and non-mechanical compaction in lower Cretaceous mudstones on the Halten Terrace, offshore mid-Norway
Kraków
Senacka 1
11.00
29.01.2015 Małgorzata Lempart (Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie)
Charakterystyka podstawień węglanowych w strukturze hydroksylmimetytu
Pb5(AsO4)3OH

Kraków
Senacka 1
11.00
2014
16.12.2014 Andrey Kovkhuto (Belarussian State Geological Center)
Vendian Formation of Belarus and Adjacent Areas
Kraków
Senacka 1
12.00
9.12.2014 Sirle Liivamägi (University of Tartu, Department of Geology, Estonia)
Neoproterozoic Baltic paleosol: geochemistry, mineralogy and paleoclimatic interpretation
Kraków
Senacka 1
12.00
26.11.2014 Richard Wirth (Helmholtz Centre Potsdam, GFZ German Research Centre for Geosciences)
Focused Ion Beam (FIB) - TEM: Exploring Earth Materials With Ions and Electrons
Kraków
Senacka 1
12.00
17.09.2014 Prof. Richard Wirth (Helmholtz Centre Potsdam - GFZ Potsdam).
Nanoinclusions in minerals and rocks: small particles can tell big stories

Organizatorzy: Instytut Nauk Geologicznych PAN, Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław
ING UWr.
Cybulskiego 30, sala II.
11.00
16.09.2014 Prof. Richard Wirth (Helmholtz Centre Potsdam - GFZ Potsdam).
Focused Ion Beam (FIB) - TEM: Exploring Earth Materials With Ions and Electrons

Organizatorzy: Instytut Nauk Geologicznych PAN, Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Wrocław
ING UWr.
Cybulskiego 30, sala II.
11.00
8.07.2014 W. B. Bętkowski1, D. Harlov2, J. Rakovan1
(1Miami University, Department of Geology and Environmental Earth Science, Oxford, OH, USA, 2GeoForschungsZentrum Potsdam, Potsdam, Germany)
Ocena eksperymentalnych tekstur reakcyjnych apatytu i monacytu w warunkach hydrotermalnych, a historia okruszcowania złoża cyny, Llallagua, Boliwia
Kraków
Senacka 1
12.00
6.06.2014 Utpalendu Kuila (Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences)
On the problems of immersion and adsorption in porosity measurements of shales and clays
Kraków
Senacka 1
11.00
19.05.2014 Prof. Dr Hervé Bocherens (Department of Geosciences (Biogeology), University Tübingen)
Palaeoecology of the mammoth steppe fauna: Insight from stable isotopes
Warszawa
Twarda 51/55
12.00
12.05.2014 Dr Jonathan BESSERER (University of California, Santa Cruz)
Enceladus: An active tiny moon
z wprowadzeniem: The icy satellites of the solar system
15:30
Enceladus and the Moon: Baking soufflés on planetary surfaces
Wrocław
Podwale 75
14.00
27.03.2014 Toshihiro Kogure (Department of Earth and Planetary Science, Graduate School of Science, The University of Tokyo)
Clay minerals & cesium: microscopic investigation for Fukushima accident
Kraków
Senacka 1
11.00
20.03.2014 Spotkanie informacyjne
Dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska ( Narodowe Centrum Nauki)
Aktualne konkursy Narodowego Centrum Nauki
Warszawa
Twarda 51/55
12.00
13.03.2014 Dr Dinara Abbasova (ING PAN OB w Warszawie)
Datowanie radiowęglowe w Instytucie Nauk Geologicznych PAN
(Aplikacja metody, kalibracja sprzętów, pierwsze osiągnięte wyniki)


Warszawa
Twarda 51/55
11.00
13.03.2014 Spotkanie informacyjne
Dr Danuta Maria Antosiewicz (Koordynator priorytetu Środowisko, KPK Programów Badawczych UE)
Program Pracy w HORIZON 2020 na lata 2014-2015 w priorytecie "Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce"
Kurs szkoleniowy
Dr Jolanta Wolska (Ekspert priorytetu Środowisko, KPK Programów Badawczych UE)
Participant Portal - narzędzie elektroniczne do składania wniosków w HORIZON 2020
Warszawa
Twarda 51/55
13.00
12.03.2014 P. Krzywiec (ING PAN), M. Malinowski (IGF PAN), S. Mazur (ING PAN), V. Buffenmyer (ION), M. Lewandowski (ING PAN / IGF PAN)
Wstępne wyniki badań sejsmicznych krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce - projekt PolandSpan
Kraków
Senacka 1
15.00
2013
22.11.2013 Elena Golubkova (Institute of Precambrian geology and geochronology RAS, St. Petersburg)
Ediacaran microfossils of East European platform (taxonomic diversity and biostratigraphic significance)

Tatiana Zaytseva (Institute of Precambrian geology and geochronology RAS, St. Petersburg)
Crystallochemical peculiarities and isotope ages of Proterozoic globular phyllosilicates (Siberia, Southern Urals)
Kraków
Senacka 1
13.00
29.10.2013 Włodzimierz Łapot (Laboratorium Gemmologiczne, Katedra Geochemii, Mineralogii i Petrografii, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec)
Diamenty jubilerskie - wczoraj, dziś, jutro
Kraków
Senacka 1
12.00
22.10.2013 Utpalendu Kuila (Instytut Nauk Geologicznych PAN, OB w Krakowie)
Pores in Mudrocks/Shales: pursuing an understanding of 'nothing'
Kraków
Senacka 1
11.00
23.09.2013 prof. Dirk Schulze-Makuch (Washington State University/Technical University Berlin)
Search for life in the Solar System: Targets and missions
Wrocław
Podwale 75
10.00
18.07.2013 G. D. Chryssikos (Theoretical and Physical Chemistry Institute National Hellenic Research Foundation Athens, Greece)
Clays by infrared spectroscopy. Who cares?
Kraków
Senacka 1
11.00
18.07.2013 Seminarium szkoleniowe
Spotkanie z przedstawicielami Europejskigo Banku Inwestycyjnego:
prof. Albert Tuijnman, Managerial Advisor, Education Economics and Public Sector Research, Guillaume Piat, Lending Operations in Poland,
Marcin Golec, Projects Directorate.
Warszawa
Twarda 51/55
12.06.2013 Daniel Demaiffe (Department of Earth Sciences Université Libre de Bruxelles, Belgia)
Diamonds: history of exploration and mining, physical properties, geochemistry and geopolitics
Kraków
Senacka 1
14.00
6-7.06.2013 VI Konferencja Sprawozdawczo-Programowa ING PAN
Wykład zaproszony Dr hab. Leszek Marynowski (Uniwersytet Śląski): Wietrzenie czarnych łupków - charakterystyka molekularna i implikacje geochemiczne
Dr Dinara Abbasova: Radiocarbon and organic biomarkers as tracers for environmental objectives studies
Dr hab. Robert Anczkiewicz, Dr Agnieszka Pisarzowska: Geochronologia i geochemia izotopów - bariery i szanse na rozwój w ING PAN
Mgr Agnieszka Arabas: Zapis izotopowy węgla i tlenu jurajskich skał i skamieniałości węglanowych pienińskiego pasa skałkowego
Dr Arkadiusz Derkowski: Rozwój technologii i badań łupków gazonośnych: co robimy i co możemy zdziałać w INGPAN
Dr Michał Gąsiorowski: Rekonstrukcja środowiska Krymu w środkowymi i późnym plejstocenie na podstawie badań osadów jaskini Emine-Bair-Khosar
Dr Mirosław Jastrzębski: Przedwaryscyjska ewolucja geodynamiczna w strefie waryscyjskiej kolizji terranów w Sudetach: geochemia, zapis tektonometamorficzny oraz geochronologia wybranych skał kopuły orlicko śnieżnickiej
Mgr Urszula Jonkis: Zapis ewolucji Himalajów w basenie przedgórskim - Himachal Pradesh, Indie
Dr Monika Klisch: Wdrożenie techniki GC-IRMS do analiz izotopowych C, H, O, N próbek ciekłych i gazowych
Mgr Nina Kowalik: Zastosowanie izotopów strontu i pierwiastków śladowych w badaniach migracji ssaków w plejstocenie
Mgr Olga Kromuszczyńska: Wpływ grawitacyjnej niestateczności zboczy na zróżnicowanie reliefu powierzchni Marsa
Mgr Agata Krzesińska: Deformacja i metamorfizm meteorytu Pułtusk
Dr hab. Piotr Krzywiec, Dr hab. Stanisław Mazur: PolandSPAN - wstępne wyniki zintegrowanych badań geofizyczno- geologicznych SW krawędzi kratonu wschodnioeuropejskiego w Polsce PolandSPAN
Mgr Katarzyna Lisowiec: Zmienność składu pierwiastków śladowych w apatytach, jako wgląd w proces mieszania magm w granitoidowym plutonie Karkonoszy
Mgr Agata Majewska: Użyteczność chromatografii gazowej w analizie materii organicznej w próbkach geologicznych
Prof. Daniel MAge, Dr Joanna Gurgurewicz: Procesy marsjańskie - stan zaawansowania i perspektyw projektu WROONA (TEAM)
Mgr Anna Mozer: Środowiska sedymentacji preglacjalnej i stadia paleoklimatyczne zapisane w eoceńskich sukcesjach skalnych Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia
Mgr Mateusz Mikołajczak: Analiza strukturalna podłoża dolnopaleozoicznych basenów centralnej Polski w oparciu o dane grawimetryczne i magnetyczne
Mgr Izabela Moszumańska: Procesy diagenezy w łupkach gazonośnych - dobór metodologii.
Mgr Igor Niezgodzki: Wpływ cyrkulacji oceanicznej na paleoklimat wyższych północnych paleoszerokości geograficznych w przedziale od późnej kredy do miocenu. Plany badania numerycznego modelu systemu Ziemi
Dr Morgan Priolo: Natural and synthetic clay minerals as raw material and product components for sustainable mineral nanotechnologies
Mgr Wiesława Radmacher: Zastosowanie późnokredowego zapisu palinologicznego z Morza Norweskiego i Morza Barentsa do biostratygrafii i rekonstrukcji paleośrodowiska
Dr Elwira Sienkiewicz: Wpływ człowieka zapisany w osadach wybranych jezior tatrzańskich: współczesne zmiany środowiska oparte na badaniach paleobiologicznych
Dr Edyta Zawisza, Estrela Cuna, Margarita Caballero, Prof. Krystyna Szeroczyńska: Mała Epoka Lodowa w wysokogórskim jeziorze La Luna (Centralny Meksyk)
Kraków
Senacka 1
21.05.2013 Bartosz Budzyń, Daniel E. Harlov, Jarosław Majka, Patrik Konečný
An experimental investigation into the relative stabilities of monazite, allanite, REE-epidote, and fluorapatite as a function of pressure, temperature, and Ca vs. Na activity in the fluid
Kraków
Senacka 1
12.00
17.04.2013 Seminarium
Zastosowanie mikroskopów SEM oraz Dual Beam (mikroskopy elektronowe SEM zaopatrzone w kolumnę jonową FIB) w badaniach geologicznych złóż surowców mineralnych oraz węglowodorów

Dr. Alan R Butcher
I. Multiscale imaging down to the nanometer scale in conventional and unconventional reservoirs

II. Multiscale imaging focused on large scale mineral maps of rocks

Organizatorzy: Maciej Wocial (LABSOFT - K. Herman) ; Ryszard Orłowski, Izabela Moszumańska (ING PAN)
Warszawa
Twarda 51/55
11.00
8.04.2013 Thomas F. Bristow (NASA Ames Research Center, California, USA)
Curiosity - Results from the Mars Science Laboratory
Kraków
Senacka 1
11.00
19.03.2013 Seminarium szkoleniowe
dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska (Narodowe Centrum Nauki) - Spotkanie informacyjne pt.:
Funding basic research nt. aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki
Warszawa
Twarda 51/55
27.02.2013 dr Michael Wiedenbeck (Laboratorium SIMS w GFZ Potsdam)
Możliwości aplikacyjne mikrosondy jonowej
Warszawa
Twarda 51/55
5.02.2013 mgr Michał Banaś (ING PAN OB Kraków)
Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas Gazów Szlachetnych - nowy projekt realizowany w ING PAN
Kraków
Senacka 1
15.00
28.01.2013 Seminarium szkoleniowe
mgr Katarzyna Walczyk-Matuszyk, dr Iwona Cymerman - Spotkanie informacyjne pt.:
Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Prezentacja Programu TOP 500
Warszawa
Twarda 51/55
18.01.2013 mgr Igor Niezgodzki (OB ING PAN Kraków)
Przegląd czynników kształtujących klimat globalny
Kraków
Senacka 1
12.00
15.01.2013 mgr Karol Jewuła
Zastosowanie chemostratygrafii w przemyśle naftowym
Warszawa
Twarda 51/55
7.01.2013 Mgr Alicja Grabowska
Zmienność facjalna i diageneza pstrego piaskowca obszaru Pirmasens na zachód od Doliny Górnego Renu
Kraków
Senacka 1
11.00
2012
18.12.2012 Prof. Dr. Peter Pervesler (Department of Palaeontology University of Vienna)
Trace fossils from the transgressive Early Miocene Burgschleinitz Formation in the Eggenburg Bay (Lower Austria)
Kraków
Senacka 1
12.00
23.10.2012 Prof. Igor Vlahovic (Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering, University of Zagreb, Zagreb, Croatia)
Dynamic History of the Karst Dinarides, Croatia: from tropical carbonate platform to the mountain chain
Kraków
Senacka 1
11.00
17.10.2012 Dr Andrey G. Kalinichev (Groupe de Radiochimie, Laboratoire SUBATECH, UMR 6457, Ecole des Mines de Nantes, 4 rue Alfred Kastler, BP 20722, 44307 Nantes Cedex 03, France)
Mineral-fluid interactions on the molecular scale: computational atomistic modeling of clay-related materials for geochemical and environmental applications
Kraków
Senacka 1
13.00
25.09.2012 Dr Kadosa Balogh (Institute of Nuclear Research Hungarian Academy of Sciences, Debrecen)
Ideas on improving instrumentation for Ar methods of geochronology
Kraków
Senacka 1
12.00
3.09.2012 Dr Istvan Dunkl (Uniwersytet w Getyndze)
Zircon (U-Th) / He thermochronology and Raman spectroscopy of organic material: what they should answer?
Kraków
Senacka 1
11.00
13.06.2012 Douglas W. Duncan (U.S. Geological Survey; Science Fellow - U.S. Embassy Warsaw)
Unconventional Gas Challenges and Strategies
Kraków
Senacka 1
12.00
31.05.2012 Konferencja Programowa ING PAN
Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń - Targeting Shale Gas with Advanced Mineralogy and Geochemistry (SGMG) cele i zadania współpracy z Chevron.
Daniel Mege - Program TEAM FNP: Postępy aresologii.
Helena Hercman - Blaski i cienie zarządzania laboratorium w ING PAN.
Marek Lewandowski - Action towards laboratories enhancement and know-how exchange for advanced research on geosystem (ATLAB, 7PR UE) - doświadczenia pierwszego półrocza.
Piotr Krzywiec, Stanisław Mazur - PolandSPAN: Zintegrowana interpretacja danych geofizycznych i geologicznych dla lepszego zrozumienia wgłębnej budowy geologicznej Polski - cele i zadania współpracy z ION
Wykład zaproszony - Zarządzanie instytutem PAN w kontekście UZP i UFP: opis stanu maksymalnej swobody
Warszawa
Twarda 51/55
17.04.2012 Abdulaziz Al-Shaibani (Chairman, Earth Sciences Department), SanLinn Isma'il Kaka (Graduate Coordinator), Michael Anthony Kaminski (Micropalaeo) (King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Arabia Saudyjska)
Research Opportunities at KFUPM (King Fahd University of Petroleum & Minerals), Saudi Arabia
(prezentacja możliwości współpracy naukowej skierowanej do studentów, doktorantów, naukowców nauk o Ziemi, w tym geologii, geofizyki, hydrologii i in. oraz nauk matematycznych, informatycznych, ochrony przyrody)
Kraków
Senacka 1
13.30
7.03.2012 Jacky Larnould, JEOL (Europe) SAS
Introduction to the latest technology of electron probe microanalysis (EPMA)
Kraków
Senacka 1
15.30
21.02.2012 Daniel Harlov (Deutsches GeoForschungsZentrum - GFZ, Potsdam)
Experimental fluid-aided alteration of zircon under granulite-grade conditions
Kraków
Senacka 1
12.00
14.02.2012 John Rakovan (Department of Geology and Environmental Earth Science, Miami University Oxford, Ohio, USA)
Unusual crystal chemistry in Llallagua apatite: implications for geochronology of the Bolivian Tin Belt
Kraków
Senacka 1
12.00
2011
6.12.2011 Alekseeva T.V., Kabanov P.B., Alekseev A.O., Zolotareva B.N., Alekseeva V.A.
Clay Mineralogy and Organo-mineral associations of Carboniferous paleosols (Moscow region, Russia )

Alekseev A.O., Alekseeva T.V., Kabanov P.B., Gubin S.V.
Late Devonian paleosols in central of European part of Russia: morphology, selected geochemical-mineralogical data

(Institute of Physical Chemical and Biological Problems of Soil Science Russian Academy of Sciences, Pushchino Moscow region, Russia)
Kraków
Senacka 1
12.00
9.11.2011 Jakub Matusik, Zenon Kłapyta (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH)
"Interkalaty kaolinitu z chlorkami benzyloalkiloamoniowymi"

Kraków
Senacka 1
13.00
2.12.2011 Daniel Mège (ING PAN OB we Wrocławiu)
The WROONA project at ING PAN

Ewa Słaby (ING PAN OB w Warszawie)
Research Centre in Warszawa IGS PAS
Warszawa
Twarda 51/55
14.06.2011 Wiesława Radmacher (ING PAN OBK BioGeoLab)
Ten months in the rain - preliminary results on the taxonomy and biostratigraphy of Late Cretaceous and Paleocene dinocysts from three wells in the southwestern Barents Sea

Agnieszka Ciurej
Application of Charge Contrast Imaging based on the Environmental Scanning Electron Microscope (ESEM) in ultrastructural studies of limestones
Kraków
Senacka 1
12.00
31.05.2011 Justyna Flis (WGGiOŚ, AGH), Carolyn A. Dehner, Jennifer L. Dubois (University of Notre Dame), Maciej Manecki (WGGiOŚ, AGH), Patricia Maurice (University of Notre Dame)
"Rola syderofor i biofimu w rozpuszczaniu piromorfitu przez bakterie z gatunku Pseudomonas mendocina"
Kraków
Senacka 1
12.00
12.05.2011 Badania meteorytów :
godz. 11.15
Pierre Rochette (Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement CEREGE)
Characterization of meteorites using intrinsic magnetic properties and applications to solar system processes and space exploration

godz. 12.00
Jérôme Gattacceca (Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement CEREGE)
Paleomagnetism of meteorites: insight into magnetization processes and magnetic field intensities throughout solar system history
Kraków
Senacka 1
11.15
11.05.2011 Sławomir Florjan (Instytut Botaniki UJ)
Specyfika procesów fosylizacji roślin późnego paleozoiku
Kraków
Senacka 1
12.00
21-23.
03.2011
Cykl referatów:

Poniedziałek 21.03.2011, godz. 14.00
Daniel Harlov (Deutsches GeoForschungsZentrum - GFZ, Poczdam, Niemcy)
"Fluid-mediated mass transfer in monazite via coupled dissolution-reprecipitation: implications for dating and deciphering the fluid chemistry during metamorphism of medium- to high-grade rocks"

Pavel Uher (Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratysława, Słowacja)
"Monazite breakdown products in granitic and metamorphic rocks: a role of mineral and fluid composition"
"Nb-Ta oxide minerals in granites and pegmatites: tracers of magmatic to subsolidus processes"

Wtorek 22.03.2011, godz. 15.00
Daniel Harlov
"Metasomatic alteration of zircon in alkali and alkaline solutions under medium- to high-grade conditions: the role of coupled dissolution-reprecipitation during alteration and mass transfer"
"Metasomatic alteration of fluorapatite and chlorapatite: Mass transfer and the role of fluids"
"Fluid-aided incorporation of (Y+HREE) and other trace elements into almandine-pyrope garnet via coupled dissolution-reprecipitation"

Środa 23.03.2011, godz. 12.00
Daniel Harlov
"Natural and experimental evidence for alkali-metasomatism in the lower crust and lithospheric mantle"
"Accessory mineral trace element chemistry as a function of metamorphic grade along a traverse of lower Archean crust, Eastern Dharwar Craton, Tamil Nadu, south India"
"The Varberg-Torpa charnockite-granite assocation, Varberg, SW Sweden: Magmatism, fluids, and associated metasomatism in the middle to lower granitoid crust, SW Sweden"
Kraków
Senacka 1
1.03.2011 Justyna Flis, Maciej Manecki (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH),
Dariusz Latowski (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ),
Broder J. Merkel (TU Bergakademie, Department for Geology, Freiberg, Niemcy)
Biologicznie stymulowane rozpuszczanie piromorfitu Pb5(PO4)3Cl w obecności bakterii z gatunku Pseudomonas Putida
Kraków
Senacka 1
12.00
2010
12.01.2010 Renata Kierepko (IFJ PAN Kraków)
UWAGA! PLUTON W POWIETRZU! Ślady testów broni jądrowej, wypalonego paliwa i katastrof jądrowych - w Krakowie. FAKTY I MITY
Kraków
Senacka 1
12.00
18.01.2010 Maciej Krajcarz (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski)
Środowisko sedymentacji i diageneza plejstoceńskich osadów i szczątków kostnych z jaskini Biśnik
Warszawa
Twarda 51/55
11.00
27.04.2010 Claudia G. Cetean (ING PAN OB w Krakowie; Natural History Museum, London)
Late Cretaceous "events" in the Tethys reflected by benthic foraminifera in Romania and Italy
Kraków
Senacka 1
12.00
25.05.2010 Application of micropalaeontology in the Cretaceous of Barents Sea :
Eiichi Setoyama (ING PAN OB w Krakowie)
Late Cretaceous foraminiferal biostratigraphy, palaeobathymetry and palaebiogeography in the southwestern Barents Sea
Wiesława Król (ING PAN OB w Krakowie)
Palynological analyses of the Upper Creatceous deposits in the southwestern Barents Sea
Kraków
Senacka 1
12.00
8.06.2010 Agnieszka Ciurej (WGGiOŚ AGH)
Sedymentacja i diageneza wapieni tylawskich w Karpatach zewnętrznych
Kraków
Senacka 1
12.00
9.06.2010 Jarosław Majka "TORELLIAN TEAM" (Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden)
New evidence of a late Neoproterozoic orogeny in the southwestern Svalbard Caledonides
Kraków
Senacka 1
12.00
28.09.2010 Tatiana Zaitseva (Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian Academy of Sciences, Sankt Petersburg)
Institute of Precambrian Geology and Geochronology, Russian Academy of Sciences: the main tasks and research objects
Kraków
Senacka 1
12.00
22.10.2010 Thorsten Geisler (Institut für Mineralogie Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Re-equilibration textures in zircon: What are we actually dating?
Warszawa
Twarda 51/55
11.00
3.11.2010 Piotr Olejniczak (Muzeum Geologiczne ING PAN)
Mioceńskie frutti di mare, czyli wapienie ostrygowe z obszaru Krakowa
Kraków
Senacka 1
12.00
30.11.2010 Michał Banaś (ING PAN, OB w Krakowie)
Ziemia z nieba, czyli okiem Ikara - kite photography w naukach o Ziemi
Kraków
Senacka 1
12.00
30.11.2010 Antarktyda Wschodnia - cykl 15-to minutowych referatów : :
Andrzej Tatur
Obecna współpraca rosyjsko-polska w Antarktyce
Zinajda Puszina (Rosja)
Middle-Late Miocen diatom stratigraphy of sediments in the northern part of the Prince Charles Mts
Andrzej Tatur
Osady jeziorne górnego pleistocenu i holocenu w oazie Larsemann Hills, E Antarktyda
Krzysztof Krajewski
Biogeniczne węglany w Radok Conglomerate (?karbon/perm), Góry Księcia Karola, E Antarktyda
Marzena Stempień-Sałek
Palinomorfy z formacji Radok Conglomerate (?karbon/perm), Góry Księcia Karola, E Antarktyda
Marek Gola
Charakterystyka molekularna i dojrzałość termiczna materii organicznej w osadach Radok Conglomerate, Góry Księcia Karola, Antarktyda Wschodnia
Warszawa
Twarda 51/55
10.30


© 2003-2017  Instytut Nauk Geologicznych PAN