ING PAN
 
INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

NIP 525-000-88-96    REGON 000326345

tel. (48) 22 6978-700, fax (48) 22 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www : http://www.ing.pan.pl/   
Zamówienia publiczne (2019 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 [PDF]  » 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Postępowania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro i postępowania z dziedziny nauki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPostępowania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro i postępowania z dziedziny nauki

17. 01/04/2019 r.  Dostawa tygla platynowego (PtRh 90/10) o pojemności 50 ml z pokrywką platynową (PtRh 90/10) do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie
Delivery of platinum crucible (PtRh 90/10), with a capacity of 50 ml, with a platinum lid (PtRh 90/10) to the Research Center of IGS PAS in Kraków
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Klauzula RODO [PDF]  »   Inquiry [PDF] »   GDPR information [PDF] »   


16. 29/03/2019 r.  Dostawa tygla platynowego (PtAu 95/5) o pojemności 50 ml z pokrywką platynową (PtAu 95/5) do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie
Delivery of platinum crucible (PtAu 95/5), with a capacity of 50 ml, with a platinum lid (PtAu 95/5) to the Research Center of IGS PAS in Kraków
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Klauzula RODO [PDF]  »   Inquiry [PDF] »   GDPR information [PDF] »   


15. 21/03/2019 r.  Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Analizy chemicznych minerałów oraz mapy WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Zapytanie ofertowe - załącznik [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  »     


14. 21/03/2019 r.  Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badań geologicznych w Sudetach.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Zapytanie ofertowe - załącznik [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 


13. 19/03/2019 r.  Dostawa dwóch tygli platynowych (PtIr 2%) o pojemności 50 ml oraz odpowiadających im dwóch pokrywek platynowych (PtIr 2%) do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie
Delivery of two platinum crucibles (PtIr 2%) with a capacity of 50 ml and the corresponding two platinum lids (PtIr 2%) to the Research Center of IGS PAS in Kraków
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Klauzula RODO [PDF]  »   Inquiry [PDF] »   GDPR information [PDF] »   


12. 18/03/2019 r.  Sukcesywne dostawy gazów technicznych do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie
Zapytanie ofertowe [PDF] »   Zapytanie ofertowe [DOCX] » Zmiana terminu składania ofert [PDF] »
Unieważnienie [PDF] »   Klauzula RODO [PDF]  » 


11. 06/03/2019 r. Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia oferty na współprowadzenie treningu w języku angielskim i czeskim programu Pioneers into Practice 2019 przez tzw. coach
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 


10. 06/03/2019 r.  Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia oferty na poprowadzenie w języku angielskim programu Pioneers into Practice 2019 przez co najmniej dwóch trenerów (głównego i pomocniczego tzw. head coach and coach).
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 


9. 01/03/2019 r.  Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analiz typologicznych cyrkonu oraz interpretację danych geochemicznych
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe - załącznik [DOC]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 


8. 21/02/2019 r.  Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego "Termomodernizacji budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie"
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Zapytanie ofertowe [DOC]  »   Audyt - załącznik [PDF]  »  
Umowa o Dzieło - załącznik [DOC]  »   Wybór oferty [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 


7. 12/02/2019 r.  Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego "Termomodernizacji budynku należącego do Instytutów naukowych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie"
Zapytanie ofertowe [PDF]  »   Zapytanie ofertowe [DOC]  »   Audyt - załącznik [PDF]  »  
Informacja o nieudzieleniu zamowienia - załącznik [PDF]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 


6. 08/02/2019 r. Instytut Nauk Geologicznych PAN Ośrodek Badawczy w Krakowie zaprasza do składania ofert na wykonanie w trybie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamówienia pn. Digitalizacja danych geofizyki otworowej.
Zapytanie ofertowe [DOC]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 


5. 08/02/2019 r.  Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analiz obrazu w katodoluminescensji przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu eletronowego.
Zapytanie ofertowe [DOC]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 


4. 06/02/2019 r.  Analizy chemiczne minerałów przy użyciu mikrosondy elektronowej
Zapytanie ofertowe [PDF]  » Zapytanie ofertowe - załącznik [DOC]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 
Chemical analyses of minerals using electron microprobe
Inquiry [PDF]  » Inquiry - Attachments [DOC]  »  


3. 06/02/2019 r.  Analizy chemiczne minerałów oraz mapy WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej
Zapytanie ofertowe [PDF]  » Zapytanie ofertowe - załącznik [DOC]  »   Klauzula RODO [PDF]  » 


2. 01/02/2019 r.  Zakup części do urządzeń ConFlo IV prod. Thermo Scientific oraz GasBench II prod. Thermo Scientific wyszczególnionych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 


1. 18/01/2019 r.  Materiały eksploatacyjne do systemu oczyszczania wody Arium mini plus UV prod. Sartorius wyszczególnionych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [JPG]  »  Klauzula RODO [PDF]  » Przetargi Archiwum  » »