ING PAN
 
INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

NIP 525-000-88-96    REGON 000326345

tel. (48) 22 6978-700, fax (48) 22 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www : http://www.ing.pan.pl/   
Zamówienia publiczne (2018 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 [PDF]  » 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Postępowania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro i postępowania z dziedziny nauki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoPostępowania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro i postępowania z dziedziny nauki

61. 19/12/2018 r.  Autosampler do próbek ciekłych AS1310 do Flash 1112 EA (nr katalogowy Thermo Scientific 25117572).
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
60. 5/12/2018 r.  Sprzedaż zaworu automatycznego do pieca próżniowego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załączniki [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
59. 19/11/2018 r.  Fiolki szklane z nakrętką PP, 20 ml, 1000 sztuk.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
Glass vials with PP cap, 20 ml, 1000 pieces.
Inquiry [PDF]  » 
58. 7/11/2018 r.  Wykonanie wstępnych badań paleomagnetycznych metasadowych skał sudeckich.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załączniki [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
57. 31/10/2018 r.  Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załączniki [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
56. 23/10/2018 r.  Wykonanie analiz zawartości 26Al i 10Be w 10 próbkach osadów klastycznych.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załącznik [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
26Al and 10Be analyses of 10 sediment samples.
Inquiry [PDF]  »  Attachment [DOC]  » 
55. 18/10/2018 r.  Mieszadło magnetyczne laboratoryjne, wielostanowiskowe.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
54. 16/10/2018 r.  Analizy U-Pb LA-ICPMS monacytu i ksenotymu, ok. 800 punktów (w tym opracowanie danych).
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załączniki [DOCX]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
U-Pb LA-ICPMS analyses of ca. 800 spots in monazite and xenotime (including data processing).
Inquiry [PDF]  »  Attachments [DOC]  » 
53. 4/10/2018 r.  Analiza ilościowo-jakościowa żelaza (Fe(II)/Fe(III)) w minerałach z grupy glinokrzemianów za pomocą spektroskopii Mössbauera.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
52. 14/09/2018 r.  Dostawa pakietu danych grawitacyjnych i magnetycznych dla południowego Bałtyku.
(Supply of gravity and magnetic data set on the south Baltic Sea.)
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  »  Quotation [PDF]  » 
51. 12/09/2018 r.  DR6000 Spektrofotometr UV-VIS z technologią RFID (producent: HACH LANGE) lub równoważny.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
50. 11/09/2018 r.  Analizy chemiczne minerałów oraz mapy WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
49. 11/09/2018 r.  Wykonanie pomiarów XRD pęczniejących minerałów ilastych w kontrolowanej temperaturze (60-210 °C), przy ograniczonej wilgotności względnej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
48. 30/08/2018 r.  Wykonanie 360 analiz U-Pb LA-ICPMS w ziarnach cyrkonu (włączając przygotowanie preparatów, polerowanie, zdjęcia CL i obróbkę danych).
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załączniki [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
U-Pb LA-ICPMS analyses of ca. 360 spots in zircons (including mounting, polishing, CL imaging and data processing).
Inquiry [PDF]  »  Attachment No 1, No 2 [DOC]  » 
47. 29/08/2018 r.  Wykonanie analiz U-Pb LA-ICPMS w 1400 punktach analitycznych w ziarnach cyrkonu.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
U-Pb LA-ICPMS analyses of ca. 1400 spots in zircons (including mounting, polishing, CL imaging and data processing).
Inquiry [PDF]  » 
46. 29/08/2018 r.  Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) dotyczących utworów syluru basenu bałtyckiego w ramach tematu badawczego: Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej (dotyczy umowy grantowej nr UMO-2015/17/B/ST10/03411), dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
45. 16/08/2018 r.  Dostawa i instalacja wysokotemperaturowego, laboratoryjnego pieca komorowego do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOCX]  » 
44. 10/08/2018 r.  Zakup Liofilizatora laboratoryjnego z zamrażarką.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
43. 7/08/2018 r.  Zakup Automatycznego podajnika próbek ciekłych typ AI 1310 do chromatografu gazowego Trace GC Ultra Thermo.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
42. 25/07/2018 r.  Zakup Cooling Unit do urządzenia Kiel IV Carbonate Device, prod. Thermo Scientific, nr katalogowy 1244100, ilość: jedna szt., z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
Purchase of Cooling Unit for Kiel IV Carbonate Device, Producer Thermo Scientific, part no. 1244100, Qty 1 pc, with delivery at the Purchaser's place (DAP).
Inquiry [PDF]  » 
41. 24/07/2018 r.  Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) dotyczących strefy Wieliczki w ramach tematu: Konstrukcja ilościowych, zbilansowanych modeli ewolucji mioceńskiej frontu orogenu karpackiego oraz opracowanie modeli powstawania pułapek złożowych w obrębie allochtonicznych i autochtonicznych utworów mioceńskich i podłoża paleo-mezozoicznego dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
40. 24/07/2018 r.  Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) dotyczących frontu orogenu karpackiego w Polsce i na zachodniej Ukrainie w ramach tematu: Konstrukcja ilościowych, zbilansowanych modeli ewolucji mioceńskiej frontu orogenu karpackiego oraz opracowanie modeli powstawania pułapek złożowych w obrębie allochtonicznych i autochtonicznych utworów mioceńskich i podłoża paleo-mezozoicznego dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
39. 16/07/2018 r.  Wykonywanie analiz chemicznych próbek skał metodą LA-ICP-MS + XRF.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOCX]  » 
38. 11/07/2018 r.  Naprawa sygnalizacji przeciwpożarowej w Ośrodku Badawczym ING PAN w Krakowie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  »  Załączniki [PDF]  » 
37. 6/07/2018 r.  Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) dotyczących utworów cechsztynu basenu bałtyckiego w ramach tematu: Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej (dotyczy umowy grantowej nr UMO-2015/17/B/ST10/03411) dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
36. 6/07/2018 r.  Wykonanie prac badawczych (umowa o dzieło) w zakresie analiz wypełnienia osadowego i modelowań ewolucji termicznej basenu bałtyckiego w ramach tematu: Struktura i ewolucja fanerozoiczna basenu bałtyckiego na podstawie zintegrowanej interpretacji danych geologicznych i geofizycznych oraz modelowań ewolucji pokrywy osadowej (dotyczy umowy grantowej nr UMO-2015/17/B/ST10/03411) dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
35. 5/07/2018 r.  Zakup pompy rotacyjnej Pfeiffer model DUO 3 (1 szt.) wraz z filtrami mgły olejowej OME 16S (2 szt.), oraz olejem P3 (1 szt.), ww. przedmioty wyspecyfikowane w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
34. 4/07/2018 r.  Zakup, dostarczenie oraz instalacja zasilacza awaryjnego UPS w laboratorium.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
33. 3/07/2018 r.  Wykonanie 44 izoterm adsorpcji niskociśnieniowych względem azotu (22 izotermy) i ditlenku węgla (22 izotermy), wraz z interpretacją wyników badań.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
32. 28/06/2018 r.  Zakup części do urządzenia Kiel IV Carbonate Device (prod. Thermo Scientific) wyszcególnionych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
31. 18/06/2018 r.  Wykonanie prac badawczych (Umowa zlecenie) dotyczących tematu:
Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri - Gondwany: awalońsko - kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskich (dotyczy umowy grantowej nr UMO-2017/25/B/ST10/02927), dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
30. 18/06/2018 r.  Wykonanie prac badawczych w obrębie centralnej części pasma hercyńskiego (Umowa zlecenie) dotyczących tematu:
Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri - Gondwany: awalońsko - kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskich (dotyczy umowy grantowej nr UM0-2017/25/B/ST10/02927), dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
29. 14/06/2018 r.  Kontrola stanu technicznego i remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku OBK ING PAN w Krakowie przy ul. Senackiej 3.
Ogłoszenie [PDF]  »  Załączniki [DOC]  » 
28. 08/06/2018 r.  Analizy chemiczne minerałów oraz mapy WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załączniki [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
27. 05/06/2018 r.  Dostawa, instalacja i kalibracja komory temperaturowej kompatybilnej z dyfraktometrem Bruker D8 do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.
Ogłoszenie [PDF]  »  Załączniki [DOCX]  »  Zmiana terminu składania ofert [PDF]  » 
Odpowiedzi i zmiana terminu składania ofert [PDF]  » 
Informacja o udzieleniu zamówienia [PDF]  » 
26. 05/06/2018 r.  Dostawa programu do modelowania geofizycznego pn. XField.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Inquiry [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
25. 30/05/2018 r.  Analizy U-Pb LA-ICPMS cyrkonów, ok. 1680 punktów (w tym przygotowanie preparatów polerowanych, obrazowanie CL oraz opracowanie danych).
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załączniki [DOC]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
U-Pb LA-ICPMS analyses of ca. 1680 spots in zircons (including mounting, polishing, CL imaging and data processing).
Inquiry [PDF]  »  Attachment No 1, No 2 [DOC]  » 
24. 29/05/2018 r.  Dostawa programu Oasis montaj geoscience platform.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Inquiry [PDF]  »  Klauzula RODO [PDF]  » 
23. 14/05/2018 r.  Przegląd i konserwacja urządzenia katodoluminescencyjnego CITL model Mk5-2.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC] » 
22. 9/05/2018 r.  Zakup materiałów zużywalnych do spektrometrów mas MAT 253, Delta Plus oraz Delta V Advantage (prod. Thermo Fisher Scientific), wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Purchase of consumable parts for MAT 253, Delta Plus and Delta V Advantage mass spectrometers (manufactured by Thermo Fisher Scientific), with delivery to the Purchaser's.
Inquiry [PDF]  » 
21. 7/05/2018 r.  Wykonanie ekstrakcji materii organicznej ze sproszkowanej skały za pomocą aparatu Dionex ASE 350, rozdział ekstrahowalnej materii organicznej na frakcje: alifatyczną, aromatyczną i polarną za pomocą zmodyfikowanej chromatografii kolumnowej opisanej przez Bastowa i in. (2007), analiza alifatycznej oraz aromatycznej frakcji na chromatografie kolumnowym (Agilent Technologies 7890A) sprzężonym ze spektrometrem mas (Agilent 5975C Network) dla 25 próbek skalnych.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
20. 27/04/2018 r.  Wykonanie analiz aparatem Rock-Eval 6 dla 15 próbek skalnych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pirolitycznej analizy sproszkowanych próbek skał aparatem Rock-Eval 6, w celu określenia parametrów materii organicznej zawartej w skałach, takich jak zawartość węgla organicznego w skale (TOC), temperatur S1, S2 oraz Tmax w próbkach.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
19. 26/04/2018 r.  Wyżywienie dla uczestników workshopu Programu Pioneers into Practice 2018 w dniach 15-16-17 maja oraz 5-6 listopada 2018 r.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]  » 
18. 19/04/2018 r.  Sprzedaż pirometru optycznego do linii przygotowawczej spektrometru Noblesse.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
Sale of optical pyrometer for the preparation line of the Noblesse spectrometer.
Inquiry [PDF]  »  Attachment No 1 [DOC]  » 
17. 19/04/2018 r.  Dostawa lasera diodowego do linii przygotowawczej spektrometru Noblesse do Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Supply of diode laser for the preparation line of the Noblesse spectrometer.
Inquiry [PDF]  » 
16. 9/04/2018 r.  Zakup certyfikowanych wzorców izotopowych, wyszczególnionych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego, wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Isotopic Reference Materials, specified in Section 4, with delivery to the Purchaser's.
Inquiry [PDF]  » 
15. 6/04/2018 r.  Zakup dwóch sztuk igieł pomiarowych do urządzenia GasBench II (producent: Thermo Fisher Scientific), nr katalogowy 1137020, z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Measurement needle for Gas Bench II, part no. 1137020 Thermo Fisher Scientific, 2 pcs, with delivery at Purchasers's place (DAP).
Inquiry [PDF]  » 
14. 29/03/2018 r.  Przeprowadzenie audytu w ING PAN pod kątem kompleksowego wdrożenia RODO wraz z wdrożeniem zidentyfikowanych i niezbędnych procesów ochrony danych osobowych.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]  » 
13. 27/03/2018 r.  Zakup 4 reaktorów HT do analizatora elementarnego Flash 1112 HT, z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Glassy carbon glassy carbon tube, 12mm OD x 7mm ID x 356mm, for Flash 1112HT EA, with delivery to the Purchaser's, 4 pieces.
Inquiry [PDF]  » 
12. 23/03/2018 r.  Wykonanie dzieła w zakresie badań petrograficznych oraz geochronologicznych U‑Pb oraz Lu‑Hf skał pochodzących z Antarktydy Wschodniej (Ziemia Kemp) (dotyczy umowy grantowej nr UMO-2016/21/B/ST10/02067) dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
Execution of the work in the field of petrographic and geochronological research on U‑Pb and Lu‑Hf rocks from Western Antarctica (Enderbeland) (Associated with the grant contract nr. UMO-2016/21/B/ST10/02067) for the Institutes of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences in Warsaw
Inquiry [DOCX]  » 
11. 21/03/2018 r.  Wyżywienie dla uczestników Konferencji Programowej ING PAN w dniach 23-25 kwietnia 2018 r.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOCX]  » 
10. 13/03/2018 r.  Sprzedaż części do optyki laserowej do linii przygotowawczej spektrometru Noblesse.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Sale of parts for laser optics for the preparation line of the Noblesse spectrometer.
Inquiry [PDF]  » 
9. 9/03/2018 r.  Usługi hotelarskie na Konferencję Sprawozdawczo-Programową ING PAN w dniach 23-25 kwietnia 2018 r.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOCX]  » 
8. 8/03/2018 r.  Sprzedaż okienka szafirowego do linii przygotowawczej spektrometru Noblesse.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Sale of sapphire viewport for the preparation line of the Noblesse spectrometer.
Inquiry [PDF]  » 
7. 7/03/2018 r.  Sprzedaż zasilacza programowalnego do linii przygotowawczej spektrometru Noblesse.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
6. 21/02/2018 r.  Poprowadzenie w języku angielskim programu Pioneers into Practice 2018 przez co najmniej dwóch trenerów (głównego i pomocniczego tzw. head coach and coach).
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
5. 5/02/2018 r.  Zakup filtrów strzykawkowych Millex HA, MCE, 25 mm, 0,45 μm, 1000 sztuk, z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
4. 1/02/2018 r.  Zakup fiolek do Kiel IV Carbonate Device (150 sztuk), z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Vials for Kiel IV Carbonate Device (150 pieces), with delivery to the Purchaser's.
Inquiry [PDF]  » 
3. 23/01/2018 r.  Zakup 3 reaktorów HT do analizatora elementarnego Flash 1112 HT, z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
Glassy carbon reactors for Flash 1112HT EA listed below, with delivery to the Purchaser's, 3 pieces.
Inquiry [PDF]  » 
2. 22/01/2018 r.  Zakup uszczelek Au do spektrometrów mas (producent: Thermo Fisher Scientific), z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
1. 4/01/2018 r.  Sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych mieszczących się w budynku PAN przy ul. Twardej 51/55.
Zapytanie ofertowe [DOC]  »  Zapytanie ofertowe [PDF]  » Przetargi Archiwum  » »