ING PAN
 
INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

NIP 525-000-88-96    REGON 000326345

tel. (48) 22 6978-700, fax (48) 22 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl 
www : http://www.ing.pan.pl/   
Zamówienia publiczne (2017 r.)

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 [PDF]  » 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Postępowania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro i postępowania z dziedziny nauki

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3. 11/04/2017 r.  Sukcesywna dostawa gazów technicznych do Ośrodków Badawczych w Warszawie i Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
Ogłoszenie o zamówieniu [DOCX]  »  Specyfikacja SIWZ [DOCX]  »  Specyfikacja SIWZ [PDF]  » 
Modyfikacja SIWZ [PDF]  »  Wyjaśnienia SIWZ [PDF]  »  Zmiana ogłoszenia [DOCX]  » 
Modyfikacja SIWZ [PDF]  »  Informacja z otwarcia ofert [PDF]  » 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I i II oraz unieważnieniu postępowania dla Części III [PDF]  »  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [DOCX]  » 
2. 13/03/2017 r.  Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Ośrodka Badawczego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie.
Ogłoszenie o zamówieniu [PDF]  »  Specyfikacja SIWZ [DOC]  » 
Zmiana ogłoszenia [PDF]  »  Odpowiedzi, zmiana SIWZ [PDF]  »  Modyfikacja SIWZ [DOC]  » 
Informacja z otwarcia ofert [PDF]  »  Najkorzystniejsza oferta [PDF]  » 
1. 21/02/2017 r.  Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych do Ośrodków Badawczych w Warszawie i Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych PAN.
Ogłoszenie o zamówieniu [DOCX]  »  Specyfikacja SIWZ [DOC]  »  Specyfikacja SIWZ [PDF]  » 
Modyfikacja SIWZ [PDF]  »  Wyjaśnienia SIWZ [PDF]  »  Zmiana terminu [DOCX]  » 
Informacja z otwarcia ofert [PDF]  »  Najkorzystniejsza oferta [PDF]  » 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [DOCX]  » 


Postępowania ofertowe poniżej 30 tysięcy euro i postępowania z dziedziny nauki

49. 14/12/2017 r.  Dostawa pipet automatycznych do linii przygotowawczej spektrometru Noblesse.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
Supply of automatic pipettes for the preparation line of the Noblesse spectrometer.
Inquiry [PDF]  »  Attachment No 1 [DOC]  » 
48. 11/12/2017 r.  Dostawa gettera tytanowego do linii przygotowawczej spektrometru Noblesse.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
Sale of titanium sublimation getter for the preparation line of the Noblesse spectrometer.
Inquiry [PDF]  »  Attachment No 1 [DOC]  » 
47. 1/12/2017 r.  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów badawczych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie."
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOCX]  » 
Audyt energetyczny budynku [PDF]  »  Najkorzystniejsza oferta [PDF]  » 
46. 17/11/2017 r.  Analizy chemiczne minerałów oraz mapy WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
45. 15/11/2017 r.  U-Pb LA-ICPMS analyses of ca. 560 spots in zircons (including mounting, polishing, CL imaging and data processing)
Inquiry [PDF]  »  Attachment No 1 [DOC]  »  Attachment No 2 [DOC]  » 
44. 6/11/2017 r.  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu: "Termomodernizacja budynku należącego do Instytutów badawczych PAN zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie."
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOCX]  » 
Audyt energetyczny budynku [PDF]  »  Informacja [PDF]  » 
43. 30/10/2017 r.  Instytut Nauk Geologicznych PAN zaprasza do złożenia ofert na wykonanie datowania radiowęglowego metodą AMS próbek kości.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
42. 20/10/2017 r.  Zakup części do urządzeń Thermo Scientific z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [DOCX]  »  Zapytanie ofertowe [JPG]  » 
Parts of equipment (Mfr. Thermo Scientific, USA) listed below, with delivery at Purchasers's place (DAP).
Inquiry [DOCX]  »  Inquiry [JPG]  » 
41. 10/10/2017 r.  Chemical analyzes of monazite using electron microprobe Cameca SX100 in terms of Th-U-total Pb dating.
Inquiry [DOC]  » 
40. 29/09/2017 r.  Zakup sprężarki Jun-Air 6-4 wraz z wyposażeniem, o podanych w zamówieniu parametrach i dostawa do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
39. 29/09/2017 r.  Dostawa i montaż stacji rozprężania gazów BM55-2-200-10-M-M-0 lub równoważnej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOCX]  » 
38. 26/09/2017 r.  Zakup wagi analitycznej o podanych w zamówieniu parametrach oraz certyfikatem legalizacji, z dostawą do siedziby Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
37. 26/09/2017 r.  System do oczyszczania wody o podanej w zamówieniu specyfikacji, z dostawą oraz montażem w siedzibie Zamawiającego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zmodyfikowane zapytanie ofertowe 29.09 [PDF]  » 
36. 26/09/2017 r.  Reduktor butlowy przeznaczony do pracy z S02, o podanych w zamówieniu parametrach.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
35. 12/09/2017 r.  Konserwacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Senacka 3 OBK ING PAN.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
34. 8/09/2017 r.  Komora badań cieplnych Wamed KBC-65G lub równoważna o podanej w zamówieniu specyfikacji.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOCX]  » 
33. 11/08/2017 r.  Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do pomieszczeń w budynku Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  »  Pismo ze zmianą [PDF]  » 
Zapytanie ofertowe 22.08 [PDF]  »  Wzór oferty 22.08 [DOC]  » 
32. 12/07/2017 r.  Sprzedaż materiałów biurowych dla Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOCX]  » 
31. 5/07/2017 r.  Zakup precyzyjnego aparatu dozującego.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
30. 4/07/2017 r.  Wykonanie analiz chemicznych minerałów, w trybie normalnym i "trace", oraz mappingów WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej Cameca SX-100 oraz supersondy Cameca (emisja polowa).
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
29. 26/06/2017 r.  Wykonanie analiz chemicznych minerałów, w trybie normalnym i "trace", oraz mappingów WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej Cameca SX-100 oraz supersondy Cameca (emisja polowa).
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
28. 23/06/2017 r.  Analiza chemiczna proszkowych próbek skalnych metodą ICP-OES.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
27. 21/06/2017 r.  Analizy chemiczne minerałów oraz dokumentacja BSE i CL w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
26. 2/06/2017 r.  Dostawa źródła mossbauerowskie Co-57 w matrycy rodowej, Aktywność: 50 mCi (1.85 GBq), w obudowie Al - w związku z realizacją umowy grantowej NCN UMO-2013/10/A/ST10/00050.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  »  Wzór umowy [DOCX]  » 
25. 18/05/2017 r.  Malowanie pomieszczeń biurowych i klatki schodowej w budynku Ośrodka Badawczego ING PAN w Krakowie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
24. 18/05/2017 r.  Analizy chemiczne minerałów oraz mapy WDS rozkładu pierwiastków w mikroobszarze przy użyciu mikrosondy elektronowej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
23. 17/05/2017 r.  Wykonanie analiz SEM-EDS materiałów hybrydowych typu MSO4(amina) celem zbadania ich morfologii oraz homogeniczności chemicznej.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
22. 17/05/2017 r.  Wykonanie pomiarów własności magnetycznych materiałów hybrydowych typu MSO4(amina) za pomocą magnetometru SQUID o wysokiej czułości i interpretacja wyników obejmująca korelacje otrzymanych własności z danymi strukturalnymi.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
21. 20/04/2017 r.  2-day service visit for maintenance work on the existing IsoSorp® device.
2-dniowa wizyta serwisowa aparatu IsoSorp®.
Inquiry [PDF]  » 
20. 19/04/2017 r.  Wyżywienie dla uczestników Konferencji Programowej ING PAN w dniach 8‑10 maja 2017 r.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
19. 13/04/2017 r.  Usługi hotelarskie na Konferencję Programową ING PAN w dniach 8‑10 maja 2017 r.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
18. 13/04/2017 r.  Zakup 2 uniwersalnych, stołowych wirówek laboratoryjnych wraz z wyposażeniem.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Załącznik nr 1 [DOCX]  » 
17. 12/04/2017 r.  Dostawa jednostanowiskowego młynka planetarno-kulowego wraz z montażem i szkoleniem dla użytkowników.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Wzór oferty [DOC]  » 
16. 5/04/2017 r.  Zakup 3 barwników fluorescencyjnych wraz z ich dostawą dla Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
15. 31/03/2017 r.  Serwis i naprawa spektrometru gamma.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
14. 21/03/2017 r.  Opracowanie izotopowej rekonstrukcji ścieżek sezonowej migracji mamutów w późnym plejstocenie w  Europie centralnej - zakres paleozoologiczny.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
13. 21/03/2017 r.  Opracowanie izotopowej rekonstrukcji ścieżek sezonowej migracji mamutów w późnym plejstocenie w Europie centralnej - zakres archeologiczny.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
12. 15/03/2017 r.  U-Pb LA-ICPMS analysis of ca. 5540 spots in zircons (including mounting, polishing, CL imaging and data processing).
Inquiry [DOC]  » 
11. 3/03/2017 r.  Dostawa części zamiennych do spektrometru mas Nu Noblesse NG039.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe - zmiana terminów [PDF]  » 
10. 28/02/2017 r.  Zakup dwóch szaf termostatycznych wraz z ich dostawą dla Ośrodka Badawczego w Krakowie Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
9. 27/02/2017 r.  Wykonanie dzieła w zakresie badań petrograficznych oraz geochronologicznych U‑Pb oraz Lu‑Hf skał pochodzących z Antarktydy Wschodniej (Ziemia Kemp)
(dotyczy umowy grantowej nr UMO‑2016/21/B/ST10/02067) dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
8. 21/02/2017 r.  Wykonanie dysków srebrnych w ilości 300 szt. do depozycji 210Po wydzielonego z osadów jeziornych, gleb, torfów itp. metodą datowania 210Pb.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
7. 27/01/2017 r.  Opracowanie ewolucji systemów krasowych Tatr i Niżnich Tatr w świetle badań form korozyjnych i obserwacji tektonicznych w powiązaniu z ewolucją dolin.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Zapytanie ofertowe [DOCX]  » 
6. 25/01/2017 r.  Zakup klimatyzatorów wraz z ich montażem dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
5. 25/01/2017 r.  Świadczenie usług remontowych dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Umowa [PDF]  » 
4. 11/01/2017 r.  Wykonanie i interpretacja pomiarów porowatości na łupkach i mułowcach z serii Ediakaru metodą DLP (dual liquid porosity; inwersja w cieczach; wg Topór et al. 2016).
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
3. 5/01/2017 r.  Świadczenie usług prania dla Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Zapytanie ofertowe [PDF]  » 
2. 3/01/2017 r.  Sukcesywne wykonywanie analiz dwóch pierwiastków boru i fluoru dla całej skały metodą PGNAA (dla boru z wykrywalnością równą lub lepszą od 0.5 ppm) i ISE (dla fluoru z wykrywalnością równą lub lepszą od 0.01%). Zapytanie ofertowe [DOC]  » 
Analyses of whole-rock samples for boron and fluorine contents determined by PGNAA (detection for B equal to or better than 0.5 ppm) and ISE (detection for F equal to or better than 0.01%). Inquiry [DOC]  » 
Informacja [PDF]  » 
1. 3/01/2017 r.  Sprzątanie pomieszczeń laboratoryjnych mieszczących się w budynku PAN przy ul. Twardej 51/55.
Zapytanie ofertowe [DOC]  »  Zapytanie ofertowe [PDF]  »  Informacja [PDF]  » Przetargi Archiwum  » »