Strona domowa


Kontakty
INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Twarda 51/55
     00-818 Warszawa
tel.: (48) 22 6978-700
fax: (48) 22 620-62-23
e-mail: ingpan@twarda.pan.pl
Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY W WARSZAWIE

ul. Twarda 51/55
    00-818 Warszawa
tel.: (48) 22 6978 726
fax: (48) 22 620 62 23
e-mail: hhercman@twarda.pan.pl
Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY W KRAKOWIE

ul. Senacka 1
    31-002 Kraków
tel.:       (48) 12 37 05 200 (centrala)  ; 12 422 89 20 ; 422 89 20 11
fax:       (48) 12 37 05 205 ; 12 422 16 09
e-mail:   sekretariat@ingpan.krakow.pl
Instytut Nauk Geologicznych PAN
OŚRODEK BADAWCZY WE WROCŁAWIU

ul. Podwale 75
    50-449 Wrocław
tel.: (48) 71 341 87 87  lub 341 88 88 (Centrala)
fax: (48) 71 337 63 42
e-mail: algrad@tlen.pl